Tren yollarında ilaçlama yapılacak Tren yollarında ilaçlama yapılacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, her yıl artış gösteren iş kazaları ve meslek hastalıklarını, soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP Milletvekili Gürer’in konuyla ilgili rakamsal verilerin açıklanması istemiyle verdiği soru önergesine verdiği yanıtta, rakamsal verileri açıklamadı.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yanıtlanması istemiyle şu soruları yöneltti:
“İş yerlerinin meslek hastalıklarında kulak, el, bilek ve akciğerlerle ilgili meslek hastalıklarında artış var mıdır?
Varsa meslek hastalıklarının artış gerekçeleri ve çalışma koşulları ile ilgili araştırıma yapılmakta mıdır?
Meslek hastalığı nedeni ile 2022 ve 2023 yılında emekli edilen çalışan sayısı kaçtır? Meslek hastalıklarına yönelik iş yerlerinde tarama ve denetim yapılmakta mıdır? Denetlenen iş yeri sayısı kaçtır?
MESLEK HASTALIĞININ EN ÇOK OLUŞTUĞU İŞ KOLLARI HANGİLERİDİR?
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin sayısal verileri açıklamadı.
Bakanlıklarının iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılması için çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürdüğünü ileri süren Bakan Işıkhan, “İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin uygulanmasını sağlayarak işyerinde kazaya neden olabilecek etkenlerin ortadan kaldırılmasını veya bu etkenlere yönelik tedbir alınması ile çalışanların bilinçlendirilmesini amaçlayan çalışmaları da sürdürmektedir” dedi.
Bakanlıklarının iş kazalarına önlemeye yönelik programlı ve programsız teftişleriyle ilgili açıklama yapan Işıkhan, “Bakanlığımızca yıl içinde yürütülen iş teftişi faaliyetleri, geçmiş yıllara ait istatistiki veriler, ulusal politikalar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, çalışma hayatının riskleri ve öncelikleri ile Bakanlığımızın kaynakları dikkate alınarak programlı teftişler ve program dışı teftişler şeklinde yürütülmektedir. Programlı teftişler, çalışma hayatındaki sorunların değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi sonucu belirlenen alanlarda veya sektörlerde yahut özel bir risk grubu hedeflenerek belirlenen işyerlerinde çalışma hayatı ile ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasının denetlenmesi amacıyla gerçekleştirilen teftişlerdir” diye konuştu.
PROGRAM DIŞI TEFTİŞLER
Bakan Işıkhan, incelemelerden oluşan program dışı teftişlerin ise programlı teftişler dışında kalan ihbar, şikâyet vb. talepler üzerine veya Bakanlığa intikal eden evraklardan teftiş hizmetiyle bağdaşır nitelikte olanların teftiş programına alınması sonucu gerçekleştirildiğine değindi.
TEDBİRLER YETERLİ DEĞİL
Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise iş kazalarında Türkiye’de Avrupa ülkeleri arasında ilk sıralarda yer aldığının bilinen bir gerçek olduğunu vurguladı.
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alındığı ileri sürülen tedbirlerin ise kağıt üzerinde kaldığına işaret eden Ömer Fethi Gürer, “İş cinayetlerinde belli işlerde daha çok yaşandığı dikkate alındığında buradan ders çıkarıp daha etkili önlemler sağlanmalıdır. Belli iş kollarında güvencesiz çalışma koşulları kazaların daha da artmasına vesile oluyor. SGK, iş kazası İstatistikleri raporunda 2022 yılında kayıtlara geçen 4a kapsamında 588.823,4b kapsamında 448 sigortalı olmak üzere 589.271sigortalı iş kazası geçirmiş, Bu kazalarda 4a kapsamında 1.517, 4b kapsamında 3 sigortalı olmak üzere 1.520 sigortalı hayatını kaybetmiş. Bu verilerde sigortasız ve kayıt dışı çalışanlar dahil değil. Bu veriler dahi sorunun büyüklüğünü gösteriyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG), aylık yayınladığı iş kazası raporlarında Türkiye’de 2022 yılında iş kazalarında en az 1.843 kişi hayatını kaybederken 2023 yılının ilk dokuz ayında da en az 1409 işçi hayatını kaybetmesi bu bağlamda ekmek peşinde yaşamın ölümle sonlanan acı göstergesidir. ILO verilerine göre Türkiye, iş kazaları ve iş cinayetlerinde dünyada önde gelen ülkeler içinde yer alması da ayrıca düşündürücüdür. Bu süreçten çıkmanın yolu iş kazalarına
yönelik alınan önlemlerin artırılıp denetlenmesi yanında güvencesiz ve kayıt dışı çalışma ile de ciddi mücadele edilmesidir. Sendikalı ve güvenceli çalışma yaşamı sorunları en aza indirecektir. Çalışma koşulları ayrıca meslek hastalıklarının çeşitlenmesi ve artmasını da beraberinde getirmektedir. Meslek hastalıkları da başlı başına ele alınıp kapsamlı çalışmalarla takipçi zorunludur” dedi.
(Dahi GEDİK)