Elektrik kesintisi yapılacak Elektrik kesintisi yapılacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik krizin vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla, gelir vergisi oranlarının revize edilmesi için Kanun Teklifi hazırladı.
CHP Milletvekili Gürer, alım gücü her geçen gün düşen vatandaşların, en azından vergi yükünün hafifletilmesi amacıyla hazırladıkları Kanun Teklifini, TBMM Başkanlığına sunduğu sunduklarını belirtti.
VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ SÜREKLİ DÜŞÜYOR
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi hazırladı.
Ülkemizin son yıllarda ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını ve bu krizin vatandaşların alım gücünü büyük ölçüde olumsuz etkilediğini belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yükselen enflasyon, işsizlik ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle pek çok aile maddi sıkıntılarla mücadele etmektedir. Ekonomik krizin neden olduğu zorlukları hafifletmek ve vatandaşların alım gücünü artırmak amacıyla gelir vergisi dilimlerinde düşüşe gitmek bir nebze olsun vatandaşların alım gücünü artıracaktır” dedi.
GELİR VERGİSİ DİLİMLERİNDE DÜŞÜŞ SAĞLANMALI
AKP’nin yanlış ekonomi politikalarının sonucu ülke ekonomimizin karşılaştığı zorlukların, vatandaşların olumsuz yönde etkilediğini ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yükselen fiyatlar, temel ihtiyaç maddelerinin pahalılaşması ve artan işsizlik oranları, birçok ailenin geçimini zorlaştırmaktadır. Ekonomik krizin yarattığı bu olumsuz etkiler, özellikle dar gelirli ve orta gelirli aileleri daha fazla etkilemektedir. İşte bu noktada, gelir vergisi dilimlerinde yapılacak düşüşler, vatandaşların alım gücünü artırarak ekonomik krizin yükünü hafifletebilir” şeklinde konuştu.
EKONOMİK KRİZİN FATURASI HALKIN SITRINA YÜKLENEMEZ
Vergiler, devletin kamu hizmetlerini finanse etmesi için önemli olduğuna değinen Gürer, “Ancak ekonomik zorluklarla boğuşan bir toplumda, gelir vergisi oranlarının yeniden gözden geçirilip, ekonomik krizin faturası halkın sırtına yüklenmemelidir. Gelir vergisi dilimlerinde düşüş yapılması, vatandaşların eline daha fazla para geçmesini sağlayacaktır” diye konuştu.
TOPLUMSAL REFAH ARTIRILMALI
Ekonomik kriz dönemlerinde, iktidarın vatandaşlarına yardımcı olma sorumluluğunun daha da arttığını, bu nedenle iktidarın vatandaşlarının yaşam standartlarını yükseltmeye çalışması gerektiğini kaydeden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ Gelir vergisi dilimlerinde düşüş, iktidarın ekonomik krizle mücadelede vatandaşlarının olumsuz bir seyir izleyen yaşam şartlarını düzeltmesi adına atması gereken önemli bir adımdır. Ayrıca, bu tür önlemler vatandaşlar arasındaki gelir eşitsizliğini azaltabilir ve toplumsal refahı artırabilir” ifadelerini kullandı.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşın alım gücünün her geçen gün düştüğüne de dikkat çekerek, “Bu sebeple gelir vergisi dilimlerinde yapılacak düşüşlerin ciddi bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Bu, ekonomik krizin vatandaşlar üzerindeki yükünü hafifletmek adına atılacak doğru bir adım olacaktır” önerisinde bulundu.
GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103'üncü maddesindeki oranlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"Gelir Vergisine Tabi Gelirler; 100.000 TL'ye kadar %10
250.000 TL'nin 100.000 TL'si için 10.000 TL, fazlası %15
400.000 TL'nin 250.000 TL'si için 32.500TL, (ücret gelirinde 600.000 TL’nin 250.000 TL’si için 32.500 TL), fazlası %20
1.900.000 TL'nin 400.000 TL'si için 62.500 TL, (ücret gelirinde 1.900.000 TL’nin 600.000 TL’si için 102.500 TL), fazlası %30
1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 512.500 TL, (ücret gelirlerinde1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 654.000 TL), fazlası %40
MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
(Dahi GEDİK)