Niğde İl Genel Meclisi 2023 Yılı Ekim ayının beşinci ve son birleşimini gerçekleştirdi.
Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı salonunda Meclis Başkanı Nusret Teksin’in başkanlığında yapılan toplantı il genel meclisi üyelerinin yoklaması yapılarak birleşime açıldı. Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunup, oylanmasının ardından, sırasıyla;
Niğde’nin Çamardı İlçesi Çukurbağ Köyü 112 ada 13, 15, 18 ve 19 nolu parselde Konut Alanı amaçlı yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanıp onaylanmayacağı konusunun görüşülmesi. Niğde’nin Bor İlçesi Okçu Köyü 173 ada 1 nolu parselde Güneş Enerji Santrali (GES) amaçlı yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanıp onaylanmayacağı konusunun görüşülmesi.
Niğde’nin Çiftlik İlçesi Kitreli Köyü imar planı bütününde yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
Niğde’nin Bor İlçesi Karamahmutlu Köyü 700 nolu parselde Güneş Enerji Santrali (GES) amaçlı yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İnceleme Araştırma Komisyonu, Tanım Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
Niğde’nin Altunhisar İlçesi Yeşilyurt Köyü 693, 3355, 3580, 3581, 3585, 3595, 3596 ve 3597 nolu parselde Sanayi Alanı amaçlı yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi içeren maddelerin oylama işlemi gerçekleştirildi.
Toplantı bir sonraki birleşimin gün ve saatinin belirlenmesi ile tamamlandı.
(Dahi GEDİK)