Sağladığı çeşitli kolaylıklar ve rahatlığı sebebiyle e-fatura uygulaması giderek yaygınlaşmaktadır. Teknolojik gelişmelerin getirdiği önemli yenilikler arasında olan e-fatura programı sayesinde firmalar hız, güven ve itibar kazanırken zamandan ve pek çok giderden önemli ölçüde tasarruf elde etmektedir.

Fiziki olarak kullanılan ve basılı olarak düzenlenen faturaların yerine geçen ve tam olarak onun işlevlerine sahip olan e-fatura uygulaması normal faturaya oranla çeşitli avantajlar taşır. Müşterinin ve iş ilişkisi içerisinde olunan firmaların güvenini kazanmada önemli bir rol oynar. Hızı sayesinde karşı tarafa anında iletilir. Tahsilatları kolaylaştırırken olası yanlışlıkların daha işin başında önlenmesini sağlar.

e-Fatura programı ne işe yarar?

Türkiye genelinde yaygın bir şekilde kullanılan e-fatura programı basılı faturanın kullanıldığı her durumda aynı şekilde kullanılır. İşletmelerin fatura düzenlemek için harcadıkları zamanı, kâğıt kullanımını ve parayı önemli ölçüde azaltır. Ayrıca kâğıt kullanımını azaltması bakımından çevreci bir uygulama olduğunu söylemek mümkündür. İşletmenin tüm fatura işlemlerinin elektronik ortamda bulunması, istenen bir zaman dilimindeki ya da herhangi bir tarihteki faturaya çok daha kolay bir şekilde ulaşmayı sağlar. Bu durum işi hızlandırdığı gibi işgücü harcamalarının azalması anlamına gelir.

Yasal limitler sebebiyle zorunlu olarak kullanması gereken firmaların yanı sıra belirlenen limite ulaşmadığı halde dileyen ve isteyen firmaların da e-fatura uygulamasına geçişi mümkündür. Dijital dönüşüm süreçlerinin bir unsuru olan e-fatura hukuki bakımdan kâğıt faturalardan farklı bir statüde değildir. Düzenlenen faturalar elektronik ortamda iletileceğinden ayrıca kâğıt, baskı ve kargo maliyetlerine gerek kalmaz. Bu durum firmaların önemli giderlerden kurtulmasını sağlaması bakımından oldukça önemlidir.

e-Fatura Programı Kullanma Avantajları Nelerdir?

e-fatura programı kullanmanın çok sayıda avantajından söz edilebilir. Yasal limitler sebebi ile bu sisteme geçen veya bu limitlere ulaşmamakla birlikte kendi tercihi ile e-fatura kullanan mükelleflerin başta gelen avantajı fatura maliyetlerinin azalmasıdır. İşletmenin kâğıt fatura bastırmasına gerek kalmayacağından matbaa giderleri azalır. Elektronik ortamda düzenlenen ve muhatabına iletilen e-fatura sebebiyle kâğıt ve baskı maliyetleri düşer. Posta veya kargo ile fatura gönderilmesine gerek kalmayacağından bu gider kalemlerinde de önemli ölçüde tasarruf elde edilir.

Dijital ortamlarda muhafaza edilen e-fatura sayesinde basılı faturaların sebep olduğu arşivleme işlemlerinden ve arşiv giderlerinden kurtulmak mümkün olur. Bu da önemli ölçüde mekân ve personel giderinden tasarruf anlamına gelir. Çevre dostu olarak kabul edilen e-fatura uygulaması sayesinde faturaların kaybolma riski bertaraf edilir. Alıcısına anında iletilmesi tahsilatları hızlandıracağından işletmenin nakit akışına katkıda bulunur.