Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, doğal gaz sayaçlarında değişim yapılmasını kararlaştırdı. 1 Ocak 2014-31 Aralık 2019 döneminde piyasaya arz edilmiş veya son muayenesi bu tarihler arasında yapılmış gaz iletim şebekesinde veya iletim şebekesine doğrudan bağlı gaz sayaçları, 2025 yılı sonuna kadar sökülerek yerine geçerli muayenesi olan bir sayaç takılacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmelikle beraber elektrik, su ve gaz sayaçlarının muayeneleriyle ilgili usul ve esaslar belirlendi. Sayaçlar, ilk muayene, periyodik muayene, ani muayene, şikayet muayenesi ve stok muayenesi gibi farklı kontrol türlerine tabi tutulacak. Muayeneler, kullanıcıların kurduğu veya anlaştığı servislerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın il müdürlükleri tarafından yapılacak. Muayene işlemi için kullanıcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek.
UYGUN BULUNAN SAYAÇLAR DAMGALANACAK
Muayene sırasında sayacın tip onayı olmadığının veya tip onayını etkileyecek değişiklik yapıldığının tespit edilmesi durumunda, muayene işlemine devam edilmeyecek ve bu durum raporda belirtilerek gerekli işlemler başlatılacak. Sayaçların muayenesi için kullanıcılar, sayacın takılı olduğu yerden sökülüp servise getirecek. Muayene müracaatı ise kullanıcıya veya kullanıcı tarafından yetkilendirilen servise ait ilgili il müdürlüğüne yapılacak. Uygun bulunan sayaçlar damgalanacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın aldığı bu karar, doğal gaz sayaçlarında değişim sürecini kapsamaktadır. 1 Ocak 2014-31 Aralık 2019 döneminde piyasaya arz edilen veya son muayenesi bu tarihler arasında yapılan gaz iletim şebekesinde veya iletim şebekesine doğrudan bağlı gaz sayaçları, 2025 sonuna kadar sökülerek yerine geçerli muayenesi olan bir sayaçla değiştirilecek. Bu süreçte kullanıcılar, ilgili il müdürlüğüne gelecek yılın şubat ayı sonuna kadar değişim listesini iletecek. Bu listeyi belirtilen süre içinde bildirmeyen, eksik veya hatalı bildiren kullanıcılar hakkında idari yaptırımlar uygulanacak.
MUAYENE YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Diğer taraftan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle elektrik, su ve gaz sayaçları bu yönetmelik kapsamından çıkarıldı. Ayrıca, ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerini yapacak kişilere verilecek yetki belgesi ve iş yeri uygunluk belgesi/sicil ve muayene kartı gibi konuları içeren Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte de değişiklik yapıldı.
(Haber Merkezi)

Tren yollarında ilaçlama yapılacak Tren yollarında ilaçlama yapılacak