Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çocuk ağır ceza ve çocuk ceza mahkemelerine yansıyan verileri değerlendirdi. Gürer; ‘’Çocuk ağır ceza ve çocuk ceza mahkemelerinde yıllar içinde açılan dosya sayılarına baktığımızda her yıl ciddi bir yükseliş olduğu görülmektedir. Bu konu ülkemiz için önemli bir soruna dönüşmüştür.” dedi.
GELEN DOSYA VE YIL İÇİNDE AÇILAN DOSYA SAYILARI SÜREKLİ ARTIYOR
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özellikle çocuk ağır ceza mahkemesine gelen dosya sayısı ve yıl içinde açılan dosya sayısındaki artışlara dikkat çekerek, “2017 yılında çocuk ağır ceza mahkemesine gelen dosya sayısı 6 bin 600 iken 2022 yılında bu sayı %53 oranında artarak 10 bin 105’e yükseldi. Yine 2017 yılı içinde açılan dosya sayısı 3 bin 143 iken 2022 yılında %62 oranında artarak 5 bin 98 olarak gerçekleşti. 2021 yılından ise devreden dosya sayısı 4 bin 477 oldu. Çocuk ceza mahkemelerine baktığımızda ise 2017 yılı içinde açılan dosya sayısı 40 bin 505 iken 2022 yılında açılan dosya sayısı %13 artarak 45 bin 718’e yükselmiştir.” ifade etti.
SON 5 YILIN EN YÜKSEK RAKAMLARI
2022 yılında çocuk ceza ve çocuk ağır ceza mahkemesine gelen toplam dosya sayısının 91 bin 619 olduğunu ve son 5 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu belirten Gürer, “2022 yılında çocuk ağır cezada 10 bin 105, çocuk cezada ise 81 bin 514 gelen dosya sayısı bulunmaktadır. Bu rakamlar maalesef son 5 yılın en yüksek rakamlarıdır.” şeklinde konuştu.
MAHKUMİYET KARARLARI DA ARTIYOR
CHP Milletvekili Gürer, suça sürüklenen çocuklara ait verilere dikkat çekti. Gürer, “Çocuk ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerindeki dosya sayıları artarken paralel olarak mahkumiyet sayılarının da arttığını görmekteyiz. 2022 yılında çocuk ağır cezada 1.979 çocuğa mahkumiyet kararı verilirken çocuk ceza mahkemesinde de 20 bin 800 çocuğa mahkumiyet kararı verilmiştir. 2022 yılında çocuk ağır ceza mahkemesinde beraat kararı verilen çocuk sayısı 1.209 olurken çocuk cezada ise bu rakam mahkumiyet kararının çok altında kalarak 9 bin 607 olarak gerçekleşmiştir. Çocuk ağır cezada mahkumiyet kararı 2017-2022 yılları arasında %40 artmıştır.” diye konuştu.
SORUŞTURMA EVRESİNDEKİ DOSYA VE SUÇ SAYILARI
Cumhuriyet başsavcılıklarında soruşturma evresinde suça sürüklenen çocukların dosya ve suç sayılarının da düşündürücü boyutlara geldiğini ifade eden Gürer, “2022 yılında soruşturma evresindeki dosya sayısı 289 bin 914, suç sayısı 607 bin 489 ve suça sürüklenen çocuk sayısı 294 bin 804’tür. Bu yıl içinde açılan dosya sayısı 185 bin 189, suç sayısı 381 bin 101 ve suça sürüklenen çocuk sayısı 171 bin 890’dır.”şeklinde konuştu.
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN %85’İ ERKEK
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çocuk ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde sanık sıfatında bulunan çocukların toplamı 45 bin 645’tir. Bu çocuklarımızın %85’i erkek, yani erkek çocuk sanık sayısı 40 bin 26 iken kız çocuk sanık sayısı 5 bin 627’dir. Ayrıca yabancı uyruklu toplam çocuk sanık sayısı 2 bin 924 iken bunların 214’ü sanık kız çocuğu ve 2 bin 924’ü de sanık erkek çocuklardır.” dedi.
TOPLUM YAPISI BOZULUYOR
CHP Milletvekili Gürer konu ile ilgili şunları belirtti; "Eğitim kaybı, istihdam sorunu, psikolojik olumsuzluk, aile ilişkilerinde bozulma gibi erken yaşta suçla oluşan olumsuzluklar, doğrudan toplum dokusunu etkilemektedir. Çocuk yaşta hapis cezasıyla oluşan travmatik deneyim, rehabilite edilmemesi ve topluma yeterli ilginin oluşmaması halinde yaşam boyu sorunlu bir sürece evrilebilir. Bu da ayrı bir toplumsal sorun kaynağıdır." dedi.
(Dahi GEDİK)