Yurt dışından getirilen ikinci telefona yasak geldi Yurt dışından getirilen ikinci telefona yasak geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Işıkhan’a ülkemizde çalışma yaşamına dair sorunları anlattı.
AKP iktidarları döneminde çalışma yaşamının modern köleliğe dönüştüğüne dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamudaki taşeron işçilerin kadro talepleri, diplomalı işsizlerin durumu, emeklilikte yaşa takılanların maaş artışı talebi, intibak yasası, asgari ücretin yetersizliği, iş kazaları gibi sorunlara da değindi. Bakan konuşmasında ısrarla taşeron konusunda sorular yönelten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Önceki Bakan’ın taşeron sorununu çözeceğiz dediğini anımsatıp, “Taşeronu da bir açıklayın da çok bekleyen var. Taşeron konusunda hiçbir şey yok mu? Sunumunuzda yoktu, şimdi yok. Taşeronda kalanlara sözünüz var, kadro vermeyecek misiniz? Bu binlerce insanı ilgilendiren bir konu.” diye Bakan’ın konuşmasını kesmesine karşın Bakan, “Müsaade edin yazılı cevap vereceğim” diyerek bir kez olsun konuşmasında taşeron konusuna değinmedi.
GÜRER’DEN ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NIN FAALİYETLERİNE ELEŞTİRİ
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında söz alarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının faaliyetleri üzerinden, AKP iktidarını eleştirdi, çalışma yaşamındaki sorunları sıraladı.
TAŞERONLARIN KADRO TALEBİ
Bakan Vedat Işıkhan’ın sunumuyla başlayan Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısında bir konuşma yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamuda taşeron firma çalışanlarının kadro talebini yineledi. Gürer, “Karayollarında, hastane bilgi işleminde, laboratuvarda, radyolojide, şehir hastanelerinde, kamu yemekhanelerinde, kamu sosyal tesislerinde, kamu çağrı merkezlerinde, PTT'de, Demiryolunda, İLBANK'ta, Vakıfbank güvenlik ve diğer kamu bankalarında, Karayolları müşavir firmada, TELEKOM'da çalışanlar ile yüzde 70 hizmet alım sözleşmesine takılanlar, 4 Aralık tarihi nedeniyle mağdur olanlar, kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar, belediye şirket işlerini alıp asıl kadroya geçirilmeyenler; yardımcı zabıta, itfaiyeci olup kadro bekleyenlerin yaptıkları asıl işin asıl kadrosuna alınması gerçekleşecek midir? Verilen bu söz tutulacak mıdır?” diye sordu.
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR VE DİPLOMALI İŞSİZLERİN SORUNLARI
Bakan Vedat Işıkhan’a, işsizlerin sayısı, emeklilikte yaşa takılanların durumu, çiftçi ve esnafın sigorta primleri gibi konularda sorular yönelten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şu sorularının yanıtlanmasını da istedi:“İŞKUR'da iş bekleyen üniversite mezunu sayısı kaçtır? Bir yılda İŞKUR'a başvuran kaç üniversite mezunu işe yerleştirilmiştir?
Mühendis, öğretmen, sağlık bölümü mezunu olan diplomalı işsizlerle ilgili bir çalışmanız olacak mıdır?
Emeklilikte yaşa takılanların yaş sınırı kalksa da AKP'nin düşürdüğü aylık bağlama oranı nedeniyle düşük emekli maaşına mahkûm edilmiştir. Kademeli bir emeklilik düzenlemesi olmadığı için bir günle on yedi yıl emekliye erişimi ötelenenler vardır. Emeklilikte adalet çağrısını dikkate alıp gerekli düzenlemeyi yapmayı düşünüyor musunuz?
Çiftçi ve esnafın 9000 günlük prim gününü 7200 güne düşüreceğinizi söylemiştiniz, bu ne zaman gerçekleşecektir?
Kırsala dönen kadın ve gençler, tarımla ilgilendikleri takdirde sosyal güvenlik primlerini karşılamayı düşünüyor musunuz?
Toplum Yararı Projesi, PIKTES, geçici işçi, mevsimlik işçilerin tamamına kadro haktır, verilecek midir?
Millî Eğitim Bakanlığı, güvenlik ve MEB çalışanlarının sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi sağlanacak mıdır?”
İNTİBAK DÜZENLEMİSİ YAPILMALI
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısında ayrıca, emekli intibak düzenlemesi ve emekli maaşlarının açlık sınırının altında kalmasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Gürer, “Emekli intibak düzenlemesi yapılmalıdır. Açlık sınırı altında emekli maaşı olmamalıdır. Tüm emekli maaşları iyileştirilmelidir. Emekli bayram ikramiyesi en az asgari ücret seviyesine çekilmelidir. İlaçta katkı payı kaldırılmalıdır. Emekliyi de ücretli olanı da çalışanı da AKP enflasyona ezdirmiştir. Bu anlayıştan bir an önce vazgeçilmelidir” diye konuştu.
ÇIRAK VE STAJYERLİK BAŞLANGICI SİGORTA BAŞLANĞICI OLMALI
Çıraklık ve stajyerlik sürelerinin sigorta priminin başlangıcı sayılması gerektiğine işaret eden Gürer, “Staj ve çırak olarak işe başlatılıp işçi gibi çalıştırılan hatta işçi gösterip işe giriş içinde tanımlanan 18 yaş altı çocuk sayılanlar staj ve çıraklığa başladığı gün emekliliğe esas yaşlılık süreci başlamalıdır. Geçmişe dönük prim ödeyen de bu hakkı kazanmalıdır. Kamuda işçi statüsünde çalışan, başta mühendisler olmak üzere memur işçilerin statüleri düzenlenmeli, kadro hakları verilmelidir. Toplu iş sözleşmesinde yer almasına rağmen bu söz bugüne kadar gerçekleştirilmemiştir” şeklinde konuştu.
MESLEK HASTALIKLARI VE İŞ CİNAYETLERİ GİDEREK ARTIYOR
Meslek hastalıkları ve iş cinayetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Meslek hastalıkları giderek artmakta, bununla ilgili önlemler geliştirilmelidir. AKP iktidarı, Avrupa'da iş cinayetlerinde 1'inciliğinin yanı sıra işçilerinin yasaklanan grevleri, seçme hakkı yasaklanan sendikaları ve güvencesiz modern kölelikle çalışma düzeni olarak akıllarda kalacak, sermaye yanlısı bir iktidar olarak anılacaktır” şeklinde ifade kullandı.
ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI
Açlık sınırının altında kalan asgari ücretin üç ayda bir belirlenmesi, enflasyon dikkate alınarak asgari ücretin saptanması gerektiğini anlatan Gürer, asgari ücretin temel ücretten öte "emek sömürü ücreti" olarak düşünülmemesi gerektiğini belirtti.
ENGELLİLERİN KOTASI ARTIRILMALI
Engellilerin kotasının yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarılması, onların çalışma alanlarının genişletilmesi ve vergi adaletinin mutlak suretle sağlanmasını da isteyen Gürer, eşit işe eşit ücret ve asıl kadro verilmesini de talep etti.
İŞ GÜVENLİĞİ SORUNU
Tüm çalışanlar iş güvencesine tabi kılınması gerektiğini anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Hakkettiği ücret ve insanca çalışma koşulları sağlanmalıdır. Sputnik'teki grev örnek bir durumdur, burada sendikal özgürlüğü anayasal güvence altında olan 24 gazeteci sendika üyesi olduğu işten atılmıştır. Bu durumlarda her konuda aracılık yaratan sisteminiz neden işten atılanlar için ilgili basın kuruluşunu uyarıp atılanların geri alınmasının bir anayasal hak olduğunu teyit etmemekte ve onların bu mağduriyeti neden giderilmemektedir?” diye sordu.
TARIM İŞÇİLERİ VE TARIM İŞÇİLERİNİN ÇOCUKLARI DA PERİŞAN
Tarım işçilerinin ve beraberlerinde tarım işçilerinin çocuklarının da bu ülkede resmen sömürüldüğünü anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ne eğitimden yararlanıyorlar ne de insanca koşullarda yaşıyorlar, çadırlarında su yok, elektrik yok, her türlü mikrobun oluştuğu tarlalarda yaşamak durumunda bırakılan bu insanlar olmaza bugün soframıza gelen her gıdanın erişimi gerçekleşir. Onlara da insanca yaşayacakları bir ortam yaratılmalıdır” dedi.
ÇALIŞMA YAŞAMI TAM BİR SÖMÜRÜ ALANI OLDU
AKP iktidarları döneminde çalışma yaşamının gerçekten modern bir köleliğe dönüştürüldüğünü söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tam bir sömürü alanıdır. Burada, çalışan hakları doğru verilmelidir. Bakınız, 1979'da benim işe girdiğim yerdeki kıdem tazminatı seksen gündü, bugün o otuz günü nasıl gasp edebiliriz diye politikalar geliştiriliyor. Onun için çalışanların kazançlarına el sürmeyin, hak ettiği ücreti verin, insanca bir yaşam hakkını onlara tanıyın, bu işi modern kölelik anlayışından çıkaralım. Sendikal örgütlülüğün önünü açalım, sendikaların grevlerini ertelemeyelim, sendikayı tercih eden işçilerin o sendikalarda örgütlü mücadelelerinin varlığı bu ülkeye katkı sağlar” ifadelerini kullandı
(Dahi GEDİK)