Niğde’nin 7 farklı bölgesinde devam eden arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkartılan tarihi eserler Niğde Müzesine teslim ediliyor.
Kınık Höyükte Kazı Başkanı Doç. Dr. Marina Pucci başkanlığında, Tepecik Çiftlik Höyükteki Arkeolojik kazıyı Kazı Başkanı Doç. Dr. Erhan Bıçakçı başkanlığında, Müze başkanlığınca Doç. Dr. Abdullah Hacar Bilimsel Başkanlığınca, Güllüdağ Obsidyen Araştırma kazısı Müze başkanlığınca Doç. Dr. Nurcan Kayacan bilimsel sorumluluğunda, Prof. Dr. Osman Doğanay başkanlığınca Tyana kazıları yapılıyor.
Tepecik Çiftlik Höyük: Kütür ve Turizm Bakanlığı izinleriyle gerçekleştirilmekte olan kazı çalışmaları İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Erhan Bıçakçı başkanlığında yürütülmektedir. İlk kez 1966 yılında Todd tarafından Orta Anadolu Bölgesinde gerçekleştirilen yüzey araştırmaları sırasında tespit edilmiş. Yerleşme, tarih öncesi insanı için önemli bir hammadde kaynağı olan obsidyenin bolca bulunduğu Orta Anadolu obsidyen yataklarına oldukça yakın bir konumdadır. Kazılarda MÖ 8.-6. binyıllar arasında yaklaşık olarak 2 bin yıl süren kesintisiz iskân görülmüştü. Bu kapsamda Orta Anadolu' da Çanak-Çömlekli Neolitik ve Çanak- Çömleksiz Neolitik dönemlerin anlaşılmasında önemli bir merkezdir. Neolitik dönem ile birlikte Höyük'te Geç Roma-Erken Bizans ve İlk Kalkolitik olmak üzere toplam 14 tabakaya ait izler bulunmuştur.
2022 yılında Tyana, Kınık Höyük, Porsuk, Tepecik Höyük ve Kayırlı Değirmen yolunda arkeolojik kazılar yapılmıştı.
(Dahi GEDİK)
Niğde Müzesi yeni 7 Ağustos 2023 1