Bor Organize Sanayi Müdürlüğü’nün girişimleriyle bölge sanayicilerinin gelişmesi güçlenmesi ve kalkınması için çalışmalar yürütecek olan Bor Organize Sanayi Bölgesi Geliştirme ve Güçlendirme Vakfı (BORSEV) kuruldu. 
Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Müdürlüğünün girişimleriyle, ulusal ve uluslararası ölçekteki mekanizmasından organize sanayi bölgesinin faydasına azami ölçüde yararlanarak katkı sağlamak, Türkiye’nin ileri teknolojiye dayalı katma değeri yüksek ürünler üretebilen bir sanayi ve bilgi toplumu olmasına katkıda bulunmak, her türlü altyapı ve üstyapıda tüm imkanıyla destek sağlamak, eğitim ve öğretime destek vererek kalifiyeli elaman yetiştirmek ve sanayicileri rekabete karşı korumak, vakıf senedinde belirtilen diğer hedefleri yerine getirmek amacıyla bir vakıf kurmak için yapılan çalışmalar sonucunda  18 Temmuz 2023 tarihli ve 32252 sayılı T.C. Resmi Gazete İlanıyla, Bor Organize Sanayi Bölgesi Geliştirme ve Güçlendirme Vakfı “BORSEV” resmiyet kazanarak kuruldu. 
KURUCULAR SANAYİCİLERDEN OLUŞUYOR
Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Müdürü Ali İlker Atabay’ın Vakfın Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürüttüğü Bor Organize Sanayi Bölgesi Geliştirme ve Güçlendirme Vakfı (BORSEV) kurucu mütevelli heyeti Abdulkadir Kirt, Nurullah Mamak, Hamis Özdemir, Celal Sadıklı ve Emir Yunus Sucu’dan oluştu. 
VAKFIN GENEL AMAÇLARI
Bor Organize Sanayi Bölgesi Geliştirme ve Güçlendirme Vakfı’nın (BORSEV) genel amaçları ise şu şekilde belirtildi;
1. Ulusal ve Uluslararası ölçekteki mekanizmasından O.S.B. faydasına azami ölçüde yararlanarak katkı sağlamak.
2. Türkiye’nin ileri teknolojiye dayalı katma değeri yüksek ürünler üretebilen bir sanayi ve bilgi toplumu olmasına katkıda bulunmak.
3. Sanayicinin/KOBİ’lerin rekabet yeteneğinin geliştirilmesi, uluslararası piyasalarda belirgin ve kalıcı yer edinmesi yönünde çalışmalar yapmak.
4. Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
5. OSB’lerin kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşması için çalışmalar yapmak,
6. Sanayinin; çevreye duyarlı ve planlı gelişmesine katkı sağlamak için, girişimcileri OSB’lerde yatırım yapmaya yönlendirmek.
7. OSB’lerin yatırım, üretim ve ihracat merkezi olması için çalışmalar yapmak.
8. OSB’lerin sanayiciler tarafından yönetilmesi yönünde çalışmalarda bulunmak, küçük tasarrufların yatırıma ve üretime yönlendirilmesi amacıyla kurulan sanayici dernek ve kooperatiflerinin OSB iştirakçisi olabilmesi için çalışmak.
9. OSB’ler ve OSB’lerde faaliyette bulunan işletmeler arasında dayanışma ve iş birliği sağlamak, ortak iş yapma kültürünün ve ahlakının gelişmesine katkıda bulunmak.
10. OSB sanayicisinin finansman, yatırım, üretim ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesine yardımcı olmak,
11. Sanayi işletmelerinde kurumsal yönetim, markalaşma, kalite anlayışının etkinlik kazanması ve yaygınlaşması, mevzuatına uygun ürün üretilmesi ve benzeri konularda çalışmalar yapmak.
12. OSB’ler yararına, yurt içinde ve dışında araştırma geliştirme inceleme; iletişim ve etkileme faaliyetlerinde bulunmak
13. Sanayinin temel unsuru olan OSB’lerin ve OSB sanayici ve iş adamlarının sesi ve temsilcisi olmak.
14. Eğitim Kurumları ile iş birliği içine girerek OSB imkânları dâhilinde yarınlara yetişmiş insan gücü kazandırmak.
15. Organize Sanayi Bölgemizde Eğitim Kurumları kurarak geleceğimize yön veren nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak.
16. Organize Sanayi Bölgemizde çalışan anne ve babaları düşünülerek Gündüz Bakım Evi Kreş ve Anaokulu kurulmasını sağlayarak, anne ve babaların iş hayatlarını kolaylaştırarak yaşam standartlarını yükseltmek.
17. Toplum yararına kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyerek, halkımızın ve geleceğimiz olan çocukların moral motive ve sosyalliklerini artırarak etkileşimlerini ve kültürel faaliyetlerde etkin rol almalarını sağlamak.
18. Toplum yararına sempozyum, panel, söyleşi gibi çalışmalar yaparak halkımıza bilimsel çalışmalarla katkı sağlamak.
19. Toplum yararına kurslar, eğitimler, seminerler vererek iş hayatında kariyer yapmak isteyen veya iş hayatına girmek isteyen gençlerimize iş bulma imkânları sağlamak.
20. Toplum yararına spor, zekâ oyunları, robotik kotlama ve inovasyon bilinci gibi alanlarında eğitimler, vererek güncel ve bilimsel anlamda halkımıza katkı ve yarar sağlamak.
(Dahi GEDİK)