NÖHÜ’den AB İklim Değişikliği Uyum Projesi NÖHÜ’den AB İklim Değişikliği Uyum Projesi

İlk olarak 3 Mart 1982’de kullanılmaya başlanan ve kısa sürede tüm yurtta  yoğunluğun fazla olduğu cadde ve sokaklara kurulan ankesörlü telefonlar artık tarih olmaya doğru yol alıyor.
Kayıtlı tarihin ilk çağlarından bu güne ateş, güvercin ve çeşitli araçlarla sağlanan haberleşme, posta, telgraf ve telefon ile zirveye ulaştı. Cep Telefonu, internet, e-mail,  mesaj, whatsApp ve benzeri anında mesajlaşma uygulamaları ile ise ‘hasret’ kelimesi sözlükten silinmeye, ankesörlü telefonlar da kullanılmamaya başladı.
NİĞDE’DE ÇALIŞIR DURUMDA 300 ANKESÖRLÜ TELEFON VAR
Araştırmamız sonucu elde ettiğimiz bilgilere göre, Niğde il merkezinde 90’lı yılların sonlarında özellikle hastane, kurum, okul, yurt ve cezaevi olmak üzere şehrin genelinde tesis edilerek kullanıma sunulan yaklaşık 300 adet kabinli ve kabinsiz ankesörlü telefonlar artık en sık kullanılan iletişim aracı olma özelliğini yitirdi.
TÜRKİYE’DE HABERLEŞMENİN TARİHÇESİ
Çeyrek asır öncesine kadar telefon bulunan evler modern ve gelişmiş ailelere ait idi. Posta, telefon, telgraf’ üzerine pek çok türkü yazıldı ve bu türküler yıllarca sevilerek okundu dinlendi. Türkiye’de haberleşmenin tarihçesi şöyle: "23 Ekim 1840: Bugünkü Türk Telekom’un temeli Postahane-i Amirane adıyla Sultan Abdülmecit tarafından atıldı. 9 Ağustos 1847: İlk telgraf alma-çekme işleminin başarıyla gerçekleştirilmesi üzerine ilk telgraf hattı İstanbul-Edirne arasında döşenmesine başlandı. Temmuz 1881: İstanbul Soğuk Çeşme’deki Posta ve Telgraf Nezareti binasıyla Yeni Cami’deki postane arasında tek telli bir telefon çekildi. 3 Mayıs 1909: İlk manuel telefon santrali, İstanbul Büyük Postane binasında 50 hatlık olarak tesis edildi. 4 Şubat 1924: 406 sayılı Telefon ve Telgraf Kanunu ile yurdun her tarafında telefon tesis etme ve işletme görevi PTT Genel Müdürlüğü’ne verildi. 11 Eylül 1926: Türkiye’nin ilk otomatik telefon santrali, 2000 hatlık kapasiteyle Ankara’da hizmete verildi. 1 Eylül 1929: Tek devreli ilk şehirlerarası haberleşmesi Ankara-İstanbul arasında gerçekleştirildi. 1940: Ankara-İstanbul arasında tesis edilen 2 adet tek kanallı havai hat çoklayıcı sistemi haberleşmede eskiye göre büyük kolaylık sağladı. Kasım 1973: İlk otomatik teleks santrali kuruldu. 6 Nisan 1976: Antalya Catania arasında toplam 480 kanallı ilk denizaltı koaksiyel kablosunun hizmete verilmesiyle, çok kanallı yurtdışı haberleşmesi sağlandı. 23 Nisan 1979: İlk uydu haberleşme yer istasyonunun hizmete verilmesiyle INTELSAT üzerinden Atlantik bölgesi uyduları kullanılarak 13 ülke ile haberleşme sağlandı.
(Dahi GEDİK)
Ankesörlü Telefon 2