Sivas, Ermeni doktorun ihanetini unutmadı Sivas, Ermeni doktorun ihanetini unutmadı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu’nun 2024 Yılı 5’nci toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemler, basın çalışanlarının borç para ve muhtaçlık yardımı talepleri ile diğer idari konular görüşülerek karara bağlandı.
RESMİ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ’NE DAİR KARARLAR
Resmi ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemlerin görüşülmesi neticesinde; Kayseri’de yayımlanan 3 gazete ile Konya’da yayımlanan 6 gazetenin Baskı Esasları Şartını, Aydın’da yayımlanan 2 gazetenin Teslim Yükümlülüğü Şartını, Çanakkale’de yayımlanan bir gazetenin de İçerik Şartını ihlal etmeleri, Antalya ve Bingöl’de yayımlanan birer gazetenin ise sevk edilen ilanı zamanında yayımlamamaları nedeniyle 195 sayılı Kanun’un 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Kayseri ve Konya’da yayımlanan 9 gazeteye 3’er gün, Aydın’daki 2 gazeteye 3’er gün, Çanakkale’deki gazeteye 1 gün, Antalya ve Bingöl’deki gazetelere ise 7’şer gün süreyle resmî ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.
BORÇ PARA VE YARDIMLAR
Basın İlan Kurumu, basının desteklenmesine yönelik faaliyetleri kapsamında, Kurumun Teşkiline Dair 195 sayılı Kanun’un 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ve hâlihazırda yürürlükte bulunan 68 Sayılı Genel Kurul Kararının ilgili hükümleri uyarınca, basında fikren ve bedenen çalışanlara faizsiz borç para vermekte ve yardıma muhtaç basın mensupları ile vefat edenlerin ihtiyaç sahibi ailelerine de maddi yardımlar yapmaktadır.
Bu kapsamda resmî ilan yayımlama hakkını haiz süreli yayınlarda fikren veya bedenen çalışan 11 kişinin borç talepleri kabul edilerek; 11 basın mensubunun her birine 6.000 Türk Lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 66.000 Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verildi.
Toplantıda ayrıca çalışamaz ve muhtaç durumdaki 1 basın mensubuna 4.000 Türk Lirası muhtaçlık yardımı yapılması kararlaştırıldı.
(BİK)