Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu’nun 2024 Yılı 3. Toplantısı 6 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirildi.
Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu toplantısında resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemler, iki gazetenin isim değişikliği talebi, basın çalışanlarının borç para talepleri ile diğer idari konular görüşülerek karara bağlandı.
195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun ve Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’ne Dair Kararlar
Resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemlerin görüşülmesi neticesinde; Afyonkarahisar, Nevşehir ve Edirne’de yayımlanan birer gazetenin Baskı Esasları Şartını, Kırklareli’nde yayımlanan 3 gazetenin Sayfa Düzeni Şartını ihlal etmeleri sebebiyle 195 sayılı Kanun’un 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Afyonkarahisar, Nevşehir ve Edirne’deki gazetelere 3’er gün, Kırklareli’ndeki gazetelere ise 1’er gün süreyle resmî ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.
Yönetim Kurulu toplantısında Aydın’ın Çine ve Kuşadası ilçelerinde yayımlanan 2 gazetenin isim değişikliği talepleri de onaylandı.
BORÇ PARA VE YARDIMLAR
Basın İlan Kurumu, basının desteklenmesine yönelik faaliyetleri kapsamında, Kurumun Teşkiline Dair 195 sayılı Kanun’un 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının ilgili hükümleri uyarınca, basında fikren ve bedenen çalışanlara faizsiz borç para vermekte ve yardıma muhtaç basın mensupları ile vefat edenlerin ihtiyaç sahibi ailelerine de maddi yardımlar yapmaktadır.
Bu kapsamda resmî ilan yayımlama hakkını haiz süreli yayınlarda fikren veya bedenen çalışan 25 kişinin borç talepleri kabul edilerek; 25 basın mensubunun her birine 6.000 Türk Lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 150.000 Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verildi.
(Basın İlan Kurumu)