5 Nisan Avukatlar Günü münasebetiyle Niğde’de bir tören düzenlendi.
Niğde Barosu tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk Atatürk heykeline çelenk sunumu gerçekleştirildi, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
BARO YALNIZCA MESLEK ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR
Baro Başkanı Avukat Öztürk burada yaptığı konuşmada, “Demokratik toplumun temel direği adalet; adalete erişimin güvencesi ise avukattır. Avukat yalnızca müvekkilinin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hak savunucusudur. Avukat olmadan adil yargılanma; Adil yargılanma olmadan ise toplumsal barış ve güven olamaz. Bu sebeple bizler, yüklendiğimiz bu şerefli görevi, kutsallığına yakışır şekilde özen, doğruluk ve onurla yerine getirmenin çabası içerisindeyiz. Vatandaşın adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için güçlü Baro gerekir. Baro yalnızca meslek örgütü değil, vatandaşların başta adil yargılanma olmak üzere, hak ve özgürlüklerinin takipçisidir. Baro ve avukat zayıf düşerse, bundan en büyük zararı vatandaşlar ve hukuk düzeni görür’’ iye konuştu.
AVUKAT İÇİN DE ADALET DİYE HAYKIRMAK ZORUNDA KALIYORUZ
Emin Alper Öztürk, “Bugüne kadar hep “Güçlü Baro Güçlü Avukat”, “Herkes için adalet, adalet için avukat” dedik. Buna rağmen ülkemizde avukatların sosyoekonomik sorunları her geçen gün arttı. Mesleğimizin ve Baroların ekonomik sürdürülebilirliği tarihimizin en alt düzeyine indi. Yalnızca ekonomik sorunlarla değil, aynı zamanda hukuki ve fiziki şiddetle de karşı karşıyayız. Avukatlar, müvekkiliyle özdeşleştiriliyor, yargılanıyor, yaralanıyor ve hatta öldürülüyor. Bugün “Avukat İçin de Adalet!” diye haykırmak zorunda kalıyoruz. Yaşadığımız sorunlar, mesleğimizin icrasını imkansız hâle getirirken adaletin tesisini de zorlaştırıyor’’ dedi.
BAŞKAN ÖZTÜRK MESLEK SORUNLARINI VE TALEPLERİNİ BELİRTTİ
5 Nisan Avukatlar Günü’nde mesleğimizin sorunlarının çözümüne yönelik taleplerimizi bir kez daha kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunuyoruz diyen Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk taleplerini sıraladı: “Nitelikli bir hukuk eğitimiyle hem mesleğimizde hem de adalet hizmetlerinde niteliğin artırılmasını istiyoruz. Yalnızca Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı değil, staj sonrasında Avukatlık Meslek Sınavı istiyoruz. Avukata yönelik şiddetin son bulmasını, şiddet faillerinin en ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını istiyoruz. Kamu avukatlarının özlük haklarının kanunla düzenlenmesini istiyoruz. CMK Ücret Tarifesinin avukatın emek ve mesaisini karşılayacak düzeyde olmasını istiyoruz. Mesleki faaliyetimizin temeli olarak yargı bağımsızlığının tesisini, hukukun üstünlüğü ilkesine riayet edilmesini istiyoruz. Mesleğimizin itibarının korunmasını istiyoruz. Stajyer avukatlarımız için Hazine’den karşılanan ücret istiyoruz. Adli yardım ödeneklerinin artırılmasını istiyoruz. Başta CMK ve adli yardım ödemelerinde olmak üzere, avukatlık hizmetleri için KDV indirimi istiyoruz. Avukatlık mesleğinin iş alanlarının daraltılmasının önüne geçilmesini istiyoruz. Kişisel verilerin korunması gibi gerekçelerle mesleki faaliyetlerimizin engellenmemesini istiyoruz.
Baroların gelirlerinin artırılmasını sağlayacak hukuki mekanizmaların hayata geçilmesini istiyoruz.
Bağlı çalışan avukat meslektaşlarımızın hukuki statülerinin güvence altına alınmasını istiyoruz.
Avukatın tekel hakkını olduğu kadar vatandaşın adil yargılanma hakkını da ihlal eden hukuka aykırı faaliyetlere son verilmesini istiyoruz. Yargının kurucu unsurları arasında eşitlik, savunma makamı için adil bir temsil gücü istiyoruz. Türkiye’nin 81 ilinde, 190 bin avukatın kayıtlı olduğu meslek örgütleri Barolar olarak, avukat için adaletin sağlanmadığı bir 5 Nisan Avukatlar Günü daha geçirmeyi kabul etmiyoruz. Sorunlarımıza ısrarla kulaklarını tıkayan siyasi iktidara sesimizi bir kez daha duyurabilmek için Avukatlar, Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak; 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Ankara’da “Avukat İçin de Adalet” demek, mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha haykırmak, şiddete ve ekonomik sorunlarımıza karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için buluşuyoruz. Adalet için sorumluluk yüklenen her avukatla birlikte, “Avukat İçin de Adalet” mücadelesinde kararlılıkla ilerleyecek, onurlu meslek mirasımızı muhakkak geleceğe taşıyacağız. Avukatlar Günümüz kutlu olsun” İfadeleriyle konuşmasını tamamladı.
(Dahi GEDİK)

NÖHÜ’de ‘Afetlerin İnsanlara Etkileri’ ele alındı NÖHÜ’de ‘Afetlerin İnsanlara Etkileri’ ele alındı

Öztürk Herkes Için Adalet, Adalet Için Avukat 3

Öztürk Herkes Için Adalet, Adalet Için Avukat 2

Öztürk Herkes Için Adalet, Adalet Için Avukat 5