Söz veren çok oldu yapan Uzkurt oldu Söz veren çok oldu yapan Uzkurt oldu

Eğitim Bir Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı hakkında değerlendirmede bulunduğu ve taleplerini içeren yazılı basın açıklaması yaptı.
Sendika Şube Başkanı Orhan, “Bakanlık tarafından Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağının TBMM genel kuruluna sevk edileceği ifade edilmiştir. Meslek Kanunu, öğretmenlerimizin haklı ve yerinde beklentilerini karşılayan bir içerikle, adını hak ederek öğretmenlik mesleğini tanımlayan ve düzenleyen bir muhtevayla çıkarılmalıdır. Sendika olarak eğitimin paydaşı ve yetkili sendika olmanın gereğini yerine getirerek olması gereken bir meslek kanunu taslağı örneğini Bakanlığa sunarak, bu konudaki her türden olumlu ve kabulü mümkün kanuna, değişikliğe gerekli desteği vereceğimizi ifade ettik” dedi.
BAŞKAN ORHAN TALEPLERİ SIRALADI
Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan açıklamasının devamında; ‘’Öğretmenlerimiz nezdinde adını hak eden bir meslek kanunu adından öte içeriğinde öğretmenlik mesleğini düzenlemeli, öğretmenliğin hak, yetki, görev ve sorumluluklarını öğretmen özerkliği ve öğretme özgürlüğü ekseninde ele almalı.
Kamu vicdanında karşılığı olmayan, ürettiği sosyal maliyet telafi edilemeyen, öğretmen adayından çok mağdur üreten, öğretmen atama sürecindeki mülakata yer vermemeli dedi. Kariyer basamakları ilerleme sürecinde, taahhüt edildiği üzere 5 hizmet yılını tamamlayanlara uzman öğretmen, 10 hizmet yılını tamamlayanlara başöğretmen olma hakkı tanımalı. Eğitimciye yönelen şiddete karşı faili cezalandıran ve caydıran yaptırımlar ve tedbirler getirmeli. Öğretmen iken millî eğitim uzmanı, bakanlık müfettişi, il millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, araştırmacı, şube müdürü, eğitim müfettişi/müfettiş yardımcısı ve eğitim uzmanı kadrolarında bulunanlara uzman öğretmenlik/başöğretmenlik hakkı tanımalı. Sözleşmeli öğretmenliği ortadan kaldırarak öğretmen istihdamının kadrolu öğretmenler atanması suretiyle gerçekleştirilmesini esas almalı dedi.
Sözleşmeli öğretmenlere mazerete ve isteğe bağlı yer değişikliği hakkı tanınmalı. Yöneticiliği ikincil görev olmaktan çıkararak eğitim kurumu yöneticiliğini kadro güvencesine kavuşturmalı. Ek ders yükünün öğretmenin aslî görevleri arasında sayılmasını gözeterek ek ders birim ücretlerinde anlamlı bir artış sağlamalı. Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan yönetici ve öğretmenlere ilave malî haklar getirmeli. Özel öğretim kurumlarında çalışan eğitim kurumu yöneticileri ile öğretmenlere ödenecek net aylık ücret ile ek ders ücretinin, resmî okullarda görevli dengi yönetici ve öğretmenler için tespit edilen miktardan az olamayacağını garanti etmeli. Terör eylemleri veya terörle mücadele sırasında vefat eden, yaralanan, engelli hale gelen Bakanlık personeli hakkında görev malullüğü, vazife malullüğü hakkı tanımalı. Öğretmenlerin ve Bakanlık çalışanlarının konut lojman sorununa çözüm getirmeli’’ ifadelerine yer verdi.
BU DEFA MESLEK KANUNU BEKLENTİYİ KARŞILAMALIDIR
Orhan ayrıca,  eğitim kurumlarında çalışma barışını ve huzurunu bozacak, öğretmenin moral ve motivasyonunu zedeleyecek öğretmene rotasyonu dayatan; sözleşmeli ve ücretli öğretmenliği sona erdirmeyen, öğretmen açığı ve atama bekleyen öğretmen adaylarının sorununa çözüm kapısı aralamayan, öğretmenin kronik yer değişikliği derdine deva olmayan bir kanun, meslek kanunu adını hak etmeyecek, toplumsal kabul görmeyecektir. Eğitimcinin ve öğretmenin malî hakları bütçe gereklerine ve tasarruf tedbirlerine kurban edilmemeli; bu defa meslek kanunu beklentiyi karşılamalıdır dedi.
(Dahi GEDİK)

Editör: Niğde Haber