Bulgaristan’da derece yapan sporculardan Vali Çelik’e ziyaret Bulgaristan’da derece yapan sporculardan Vali Çelik’e ziyaret

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, araç muayene ücretlerindeki her yıl artışı gündeme getirdiği sorusuna, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yanıt verdi. Bakan Uraloğlu, muayene ücretlerine ilişkin iş ve işlemlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlendiğini ifade etti. 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2018 yılında 198 lira iken 5 yılda 6 kat artarak 1049 liraya çıkan araç muayene ücretlerindeki artışın, bu kadar fahiş bir şeklide zamlanmasını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yönelttiği soruyla Meclis gündemine taşıdı. 
CHP Milletvekili Gürer’in sorusunu yanıtlayan Bakan Uraloğlu, “6 Ocak 2021 tarihli Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin on beşinci ve on altıncı fıkralarında araç muayene teknisyenlerinin araç başına yapacakları muayene sürelerinin; hafif araçlar için ortalama on beş, ağır araçlar için ortalama otuz dakikadan az olamayacağı hüküm altına alınmıştır” hatırlatmasında bulundu.
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 35’inci maddesinin ikinci fıkrasında araç muayene ücretlerinin KDV hariç olarak belirlendiğini ve her yıl yeniden değerleme oranı dikkate alınarak arttırılmasının hüküm altına alındığını belirten Bakan Uraloğlu, söz konusu muayene ücretlerine ilişkin iş ve işlemlerin ilgili kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlendiğini ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygulandığını ifade etti. 
Bakan Uraloğlu, “Ayrıca, araç muayene hizmetinin özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihale sonucunda 15.08.2007 tarihinde imza altına alınan imtiyaz sözleşmesi gereği, araç muayene istasyonlarında bulunan cihazlar dahil, tüm taşınır ve taşınmazlar kamuya ait olmayıp, tamamı işletici firmaya aittir” açıklamasında bulundu. 
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İktidar sürekli fahiş fiyat edebiyatı yapmaktadır. Üretim olan üründe artan girdi fiyatları ile fiyat dalgalanması olasıdır. Buna karşın araç muayene gibi iktidarın fiyat belirleme aşamasına müdahil olduğu alanlarda ise fahiş fiyatlar iktidar bilerek ve isteyerek uygulamakta ve yaptığı zamları gizleme ya da kamuoyunda hedef saptırma yoluna gitmektedir. Araç muayene artışını gerektiren nedenler irdelendiğinde iktidarın enerji vb. alanlarda özdeşleştirdiğini her yerde vatandaşı koruyan değil, şirketlerin yanında duran bir yaklaşım içinde olduğu da görülecektir.” dedi.

Editör: Niğde Haber