Niğde Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli saha çalışmalarına Ramazan ayında da aralıksız devam ediyor.
ASDEP ekibi, Ulukışla ilçesinin Şeyhömerli köyü ve Bor’un Ahmet Kuddusi Mahallesinde vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyebilmek için hane ve yüz yüze ziyaretler gerçekleştirdi.
ASDEP NEDİR, HİZMETLERİ NELERDİR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; Aile ve Sosyal Destek Programı, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam ve benzeri.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Bakanlığın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde, etkin bir şekilde denetlenebilecektir.
ASDEP PERSONELİ HANGİ HİZMETLERİ SAĞLAR?
ASDEP personeli arz ve talep odaklı hizmet vermekte olup, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti ile gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlandırılmalarının sağlanması ve rehberlik/danışmanlık hizmetleri sunarak aile ve bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlar. ASDEP görevlileri tarafından tespit edilen hususlar Bakanlığımız görev alanında ise Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından çözüme kavuşturulması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
ASDEP KAPSAMINDA SAHADA HANGİ ÇALIŞMALAR YAPILMAKTADIR?
Alanında uzman 3 bin personel 81 ilde hane ziyaretleri gerçekleştirerek sosyal yardım ve sosyal hizmete ihtiyacı olan vatandaşlar tespit edilerek, durumlarına uygun hizmetlerden ve gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanmaktadır. Ayrıca ailelere rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunarak aile ve bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. ASDEP görevlileri tarafından tespit edilen hususlar Bakanlık görev alanında ise Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından çözüme kavuşturulması yönünde çalışmalar yapılmakta, Bakanlığın görev alanı dışındaki durumlarda ise diğer kamu kurumlarına yönlendirilmektedir.
(Dahi GEDİK)

Asdep, Bor Ve Ulukışla’da Haneleri Ziyaret Etti 3

Asdep, Bor Ve Ulukışla’da Haneleri Ziyaret Etti 2