Niğde’de görev yapan aile hekimlerine ve adli rapor düzenleyen diğer hekimlere hizmet içi eğitim verildi.
Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı organizasyon ve koordinasyonuyla Adli Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan ve Dr. Ömer Faruk Cangüven tarafından Niğde’de görev yapan aile hekimlerine ile adli rapor düzenleyen diğer hekimlere hizmet içi eğitim verildi.
2021/9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 30 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete ‘de yayımlanan “İnsan Hakları Eylem Planı” ilgili maddesi gereğince adli muayene ve raporlama işlemlerinin imzalanan protokoller ve uluslararası standartlara uyumunun sağlanması amacıyla, yurt genelinde olduğu gibi ilimizde de adli tıp uzmanlarınca cezaevi hekimleri ve adli rapor düzenleyen hekimler başta olmak üzere hekimlere yönelik hizmet içi eğitimler düzenlendi.
(İbrahim UGUN)