Niğde İl Sağlık Müdürlüğü, Niğde’de göreve başlayan Aile Hekimliği görevine başlayan doktorlar için 5 gün devam edecek olan eğitim başladı.
Niğde’de Aile Hekimliği görevine başlayan hekimler için düzenlenen "Aile Hekimliği Birinci Aşama Uyum Eğitimi" başladı. Beş gün sürecek eğitim, eğitim sonu sınavı sonrası Cuma günü sona erecek.

Aile Hekimleri Eğitim 3

EĞİTİMİN AMACI
24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu, 25 Ocak 2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında düzenlenen eğitim programı; Aile hekimliği hizmeti sunacak/sunan hekimlerin, aile hekimliği disiplininin temel özellikleri konusunda bilgilerinin artırılarak becerilerinin geliştirilmesi ve aile hekimliği uygulamasına uyum sağlanmasının kolaylaştırılarak, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Böylece Aile Hekimliği disiplininin felsefesini, birinci basamak bakış açısını tanıtmak ve farkındalığını yaratmak.

Aile Hekimleri Eğitim 1

EĞİTİM SÜRESİ, YAPISI VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 6 (1+5) gün ve eğitimin 1 günü eğiticilerin eğitim hazırlıkları için kullanılmaktadır.
Birinci aşama eğitim programının içeriği ve yapısı öğrenme gereksinimlerinin farkına varma ve benimseme, benimsenen gereksinimler için öğrenmeyi sağlama temel anlayışıyla kurgulanmıştır. Bunun yanında katılımcıların eğitim beklentilerini karşılayacak şekilde seminerler ve grup çalışmaları da yapılmaktadır.
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Aile Hekimliğinin Tanımı ve Temel Özellikleri. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenme ve Finansman Modelleri. Aile Hekimliği Mevzuat. İletişimin Temelleri. Hasta Hekim Görüşmesi. Biyopsikososyal Yaklaşım. Klinik Problem Çözme (Ayrışmamış Hasta ).Periyodik Sağlık Muayenesi ve Birinci Basamakta Tanı ve Tarama Testleri. Aile Hekimliğinde Kanser Taramaları. Yetişkin Eğitimi-Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi-Hasta Eğitimi. Birinci Basamakta Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri. Bebek, Çocuk ve Ergen İzlemleri. Evlilik Öncesi Ve Çocukluk Çağı Tarama Programları & Mikro Besin Destek Çalışmaları. Yenidoğan Tarama Programları. Bulaşıcı Hastalıkların İhbar ve Bildirim Sistemi. Birinci Basamakta Bağışıklama Hizmetleri. Aile Hekimliğinde Araştırma ve Epidemiyolojiye Giriş ve Eleştirel Makale Okuma, başlıkları altındaki eğitimler 5 gün süreyle Aile Hekimlerine verilecek.
(Dahi GEDİK)