Niğde İl Özel İdare İl Genel Meclisi Toplantısı Meclis Başkanı Nusret Teksin başkanlığında 5’inci ve Ağustos ayı son toplantısı yapıldı.
Ağustos ayının beşinci toplantısı,  bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunarak, oylanmasından sonra, İl Genel Meclisinin 03.04.2023 gün ve 91 sayılı kararı ile İhtisas Komisyonlarına üye seçimi yapılmış olup, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Genel Meclis üyesi Mahmut Güven 03.08.2023 tarihli dilekçe ile Bağımsız İl Genel Meclis üyesi olarak devam edeceğini bildirdiğinden, İl Genel Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince kalan süreyi tamamlamak üzere İhtisas komisyonlarına yeniden üye seçimi yapılması,haberin metni Nigde Haber Gazetesinde oluşturulmuşturNiğde Merkez Yayla yolu Köyü 727 no’lu parselde Güneş Enerji Santrali (GES) amaçlı yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanıp onaylanmayacağı,
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez Fertek Mahallesi 347 Ada 27 nolu (689,83 m²) parselde kayıtlı Elma bahçesi vasıflı ve İmar Planında Sosyal Tesis Alanı olarak planlı taşınmazın (Fertek Belediyesi Eski Nikâh Salonu) 3 yıldan fazla süreyle kiraya verilip verilmeyeceği konusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Çeşitli İşler Komisyonu, Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu Raporu, konuları görüşülerek oylandı. Toplantı bir sonraki birleşimin gün ve saatinin belirlenmesi ile tamamlandı.
(Dahi GEDİK)