Gürer, Bakana motosiklet kazalarını sordu Gürer, Bakana motosiklet kazalarını sordu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarım ve Ormancılık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, iktidarın gübreye yeniden KDV getirilmesini değerlendirdiği basın açıklaması yaptı.
Adem, “AK Parti'nin yıllardır küçük ve orta ölçekli çiftçileri yok etmek için tarımsal üretim piyasasını kullanarak, çiftçiyi desteklemek yerine sürekli vergilendirdiğini belirterek, gübreye kdv getirmek çiftçinin sonunu getirmek demektir” dedi.
TÜRK TARIMINI CİDDİ ANLAMDA OLUMSUZ ETKİLEYECEKTİR
Adem açıklamasının devamında, “Türkiye'deki gübre kullanımının dünya ortalamasının altında olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: "Bitkisel üretim girdilerinin oldukça yüksek olduğu ülkemizde, başta hububat olmak üzere ürün fiyatlarının beklentilerin altında kalması gibi nedenlerden dolayı gübreye KDV getirilmesi, Türk tarımını ciddi anlamda olumsuz etkileyecektir.  Zaten gübre hammaddesinde %95 dışa bağımlı durumdayız. Bunu yanında birde finansman sorunları ve yüksek üretim maliyetlerinin yanında KDV yükünün gelmesiyle çiftçinin gübreye erişiminin daha da zorlaşacaktır.” Diye konuştu.
ÜRETİCİLER BÜYÜK TEKELLERİN VE TÜCCARLARIN İNSAFINA BIRAKILIYOR
CHP Tarım ve Ormancılık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “gübre olmadan birim alanda verim ve kalitenin sağlanamayacağını belirterek şöyle devam etti: "Gıda arz ve güvenliği için ülkemizde kazanan, yaptığı işten mutlu çiftçi sayısını artırmak hedefimiz olmalıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanacak yeni düzenlemeye göre, yeme %10, gübreye ise %20 KDV konulması öngörülüyor. Üreticiler büyük tekellerin ve tüccarların insafına bırakılıyor. Çiftçinin maliyetleri artacak, desteklenmek yerine iyice üretemez hale getirilecekler. Gübreye  KDV getirilmesi Türk tarımını büyük zarara uğratacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "AKP'nin bu aldatmacası, çiftçiyi desteklemekten uzak, üretimi baltalamaya yönelik bir adımdır. Gübreye KDV gelmesi, tarımsal üretim maliyetlerini artırarak çiftçiyi daha da zor duruma sokacaktır. Türk tarımının geleceği adına bu düzenlemeden derhal vazgeçilmelidir.” Dedi.
(Dahi GEDİK)

Editör: Niğde Haber