buy tiktok views
BİZ ANADOLU’YA ÜLKÜ VE İMAN GÖTÜRÜYORUZ
Gazi KARABULUT

BİZ ANADOLU’YA ÜLKÜ VE İMAN GÖTÜRÜYORUZ

Bu içerik 1345 kez okundu.

“1919 yılı Mayıs’ının 19. günü
Samsun’a çıktım.
Genel durum ve görünüm:
Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu
grup, Dünya Savaşı’nda
yenilmiş…
Ordunun elinden silahları, cephaneleri
alınmış ve alınmakta…”
Evet,
Bundan 100 yıl önceye ait manzarayı
umumiye, tarihin akışına
yön verecek olan kumandan tarafından
böyle şerh ediliyordu.
Üstelik o kumandanın Samsun’a
ulaşma ihtimalini ortadan
kaldırmayı planlayanlar vardı
ve planlarından da emin olduklarını
belirtiyorlardı.
İngiliz istihbarat subayı Yüzbaşı
Bennett katıldığı bir ziyafette
ağzından kaçıracaktı planlarını:
“Hükümet, Mustafa Kemal
Paşa adında genç bir Türk generalini
umumi müfettiş olarak
Anadolu’ya göndermeye karar
vermiş. Paşa’da bir Türk vapuruyla
yola çıkacakmış amma
Mustafa Kemal Paşa asla Samsun’a
ulaşamayacak…”
O öyle dese de ümitsizliğin
damarda akan kana dönüştüğü,
devletin başındaki iradenin
çoktan teslim bayrağını çektiği,
ülkenin bütün yönlerden işgal
edildiği bir demde Samsun’a
çıkan Gazi Mustafa Kemal
Paşa, Anadolu’ya ülkü ve iman
götürecek ve o gün ile ilgili hissiyatını
şöyle dile getirecekti:
“Ben, Samsun’u ve Samsun
halkını gördüğüm zaman memlekete
ve millete ait bütün tasavvurlarımın,
kararlarımın
yerine getirilebilir olduğuna bir
defa daha kuvvetle inanmıştım.
Samsunluların hal ve tavırlarında
gördüğüm, gözlerinde
okuduğum vatanseverlik, fedakarlık,
ümit ve tasavvurlarımı
müspet bir inanca götürmeye
yeterli olmuştu.”
Düşünün ki devletin yöneticileri
bağımsızlık şuurunu yitirmişken,
orduları dağıtılmışken,
millet fakr-u zaruret içinde kıvranmakta
iken Atatürk, Ankara
Halkevinde yaptığı bir konuşmada
verilen mücadeleyi şöyle
ifade edecekti:
“Ben 1919 senesi Mayıs’ı içinde
Samsun’a çıktığım gün,
elimde hiçbir maddi kuvvet
yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin
asaletinden doğan ve
benim vicdanımı dolduran yüksek
ve manevi bir kuvvet vardı.
İşte ben bu ulusal kuvvete, bu
Türk milletine güvenerek işe
başladım. Samsun’dan Anadolu
içlerine kırık bir otomobille
gidiyordum… O kırık otomobil
Anadolu içlerinde ilerlerken
ben daima düşünür ve yaverime
“Dağ başını duman almış”
marşını söyletirdim. Ben Türk
ufuklarından bir gün behamehal
bir güneş doğacağına, bunun
hareket ve kuvvetinin bizi
ısıtacağına, bundan bize bir güç
çıkacağına o kadar emindim ki,
bunu adeta gözlerimle görüyordum.
O marşı okutup tekrar ettirmekteki
maksadım, Türk’ün
bu güneşi doğunca, muvaffak
olacağını anlatmaktı.”
İşte şimdi yüz yıl sonra aynı ruh
ve coşkuyla Türk gençliği mesuliyetini
idrak etmeli ve yeniden
tarihin şeref levhasına Türk
adını altın harflerle yazmalıdır.
Bunun için, milli bir şuura sahip
olmalıdır. O şuur Türk milliyetçiliği
şuurudur.
Peki Atatürk’ün, Türk gençliğine
emanet ettiği milliyetçilik
şuuru neslimizin pusulası olmuş
mudur?
Ya da nedir emanet bırakılan
Türk milliyetçiliği şuuru?
Unutmayalım ki Türk milliyetçiliği,
Türk milletine duyulan
derin sevginin asırları aşan tarihi
duyuş ve yaşayışının adıdır.
Milliyetçilik bir milletin hayat
damarıdır.
Ve akla gelebilecek “Milliyetçiliğe
neden ihtiyaç var?” gibi bir
soru milliyetçiliğin de somut
karşılığını ortaya koymaktadır.
Milliyetçiliğin meydana gelmesi
için:
Milli kültürün toplumda ve toplumla
oluşması;
Aidiyet şuurunun milletin fertleri
tarafından kazanılması;
Milli bir ülküye sahip olabilmek
için ise kültürel değerlerin
toplumla buluşması;
Milletin, kendi değerlerini muhafaza
edebilmesi;
Dış etkenlere karşı direnç sergileyebilmesi;
Ortak bir tavrın oluşabilmesi
milliyetçiliğe neden ihtiyaç duyulduğunu
açıklar.
Ayrıca;
Milletin ve millete ait değerlerin
sosyal, siyasal, ekonomik
birliktelik sergileyebilmesi
için;
Tarih şuurunun kazanılması ve
bu şuurun milleti geleceğe taşıması
için;
Milli tavır ortaya koyabilmek
için;
Milletin zaferleri ile bütünleşip
kederleri ile tek vücut olabilmek
için;
Milletin varlığını devam ettirebilmesi
ve milletler arası arenada
söz sahibi olabilmesi için;
Birey değil, toplum temelli bir
yaşam tarzının benimsenebilmesi
için milliyetçiliğe ihtiyaç
vardır.
Milletin varlığının, bireyin
kendi varlığına da güç kattığını
fark ederek fertten topluma,
toplumdan millete uzanan bir
şuur için milliyetçilik vazgeçilmez
bir gereksinim olarak görülmektedir.
Öyleyse Milli mücadelenin
100. yılında 100 yıl önceki
milli şuura hatta yüz yıl önceki
milli şuurun çekirdeğini oluşturan
1284 yıl önceki Bilge Kağan
yazıtındaki şu satırları hiç
unutmamak gerekmektedir:
““Ben, Türk Bilge Kağan, Tanrı
irade ettiği için hakanlık tahtına
oturdum. Ey milletim, ey
hanedanım! Sözlerimi dikkatle
dinle…
Tanrı yardım etti, Türk kağanı
oldum. Dağılmış milletimi bir
araya topladım. Fakir milletimi
zengin ettim. Azalmış milletimi
çoğalttım. Atalarım Bumin Kağan’a
ve İstemi Kağan’a layık
bir evlat olmaya çalıştım…
Sonradan bilgisiz, kötü kağanlar
Türk tahtına oturdular. Onların
kötü idaresi ve Çinlilerin
hilesi yüzünden Türk milleti
zengin ülkelerini kaybetti. Türk
kağanlarının cihanı tutan şevketi
mazi oldu.
Bu yüzden Çinlilere beylik
eden Türk kişizadeleri köle,
Türk kızları cariye oldu. Türk
beyleri şanlı isimlerini bıraktı,
Çince isim kullanmaya başladılar.
Türkler, Çin kağanına tabi
olup elli yıl onun acıklı ve utandırıcı
idaresinde yaşadılar…
Ey Türk Oğuz Beyleri! Üstten
gök çökmedikçe, alttan yer delinmedikçe
bil ki, Türk milleti,
Türk yurdu, Türk devleti, Türk
töresi bozulmaz.
Ey Ölümsüz Türk Milleti!
Titre ve kendine dön.
Su gibi akıttığın kanına, dağlar
gibi yığdığın kemiklerine layık
ol.”

DİĞER YAZILAR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Metruk Yapılara Polis Denetimi
Metruk Yapılara Polis Denetimi
Vali Şimşek Sevgi Çocuklarının Konuğu Oldu
Vali Şimşek Sevgi Çocuklarının Konuğu Oldu

seks shop | seks shop | seks shop | istanbul seks shop | istanbul seks shop | istanbul sex shop | sex toys istanbul diyarbakir escort sex shop denizli escort denizli escort iskenderun escort izmir escort gebze escort pornocu hako