Dede Korkut Hikayelerinde değerler eğitimi
Gazi KARABULUT

Dede Korkut Hikayelerinde değerler eğitimi

Bu içerik 938 kez okundu.

Destanlar, bir milletin kendi kültüründen beslenerek ortaya çıkardığı, olağanüstü tutumlarla beslendiği, geçmişine ait izler barındırdığı metinlerdir. “Nesilden nesile aktarılan ve bir milli kahraman veya ait olduğu toplumca sevilen kişilerin hayatlarını, mücadelelerini, sözlü veya yazılı şiirimsi bir dille anlatan manzumelerdir .” (Eroğlu, 996.39) Bu tanımda da görüldüğü gibi destanların kuşaklar arası bağı kuvvetlendiren bir özelliğinin olduğu ortadadır. Yine mazi ati arasındaki en kuvvetli unsurlardan birisi destanlardır.
Her biri pek çok değeri barındıran destanlardan en önemli parçalarından birini de Dede Korkut Destanları oluşturmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın son yıllarda ısrarla üzerinde durduğu “değer” kavramı soyut nitelikli bir anlam ihtiva ettiği için özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda bu soyut içeriğin somutlaştırılması gerekmektedir. Çocuklar açısından sergilenecek  “değer” odaklı kazanımların derslerde hissettirilmesi kadar, bu kavramların yaşantıyı etkileyen, yönlendiren, şekillendiren bir hüviyeti olduğu göz ardı edilmemelidir.
Türk Dil Kurumu’na göre değer, “bir şeyin para için ölçülebilen karşılığı, paha, üstün nitelik, üstün ve yararlı nitelikleri olan birey, bireyin nesne ile olan ilişkilerini belirleyen durum ve bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü” gibi anlamlarda tanımlanmaktadır (TDK, 2015) . 
Ama, burada insanın; bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak üç boyutu olduğu düşünülecek olursa değerlerin işlevsel süreci, bu üç boyutu direkt etkilediği görülecektir.
Nitekim, Milli Eğitim Bakanlığı, değerler eğitimine duyulan ihtiyacı 13 Ocak 2017 tarihinde kamuoyu ile paylaştığı “Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Ortaöğretim Öğretim Programlarının Güncellenmesi” başlığı altında ilgili bölümde şöyle izah etmektedir.
“Bakanlığımız, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin, toplumun duygu, inanç, öncelik ve değerlerinin farkında olmasını amaçlamakta; millî ve manevi değerleri özümsemiş olması yönünde çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda öğretim programlarına millî birlik ve beraberlik ruhumuzu ayakta tutacak değerlerimizi yerleştirerek güncelleme çalışmaları yapılmıştır.” 
Yine, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 18. 07. 2017 günü on kök değer olarak belirlediği ama açıklamalarda geniş bir yelpazede ele aldığı değerler eğitimi başlıklarına göz attığımızda geçmişten günümüze uzanan ve geleceği de ihtiva eden kavramlarla karşılaşıyoruz.
“Adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik.” şeklinde sıralanan on kök değerin, ilkokul öğrencilerinde bilişsel ve duyuşsal olarak kavratılmasını sağlamak için en etkili yöntem, görsel zenginlik ile davranışsal sunumunu sağlamak olacaktır. 
İşte burada Dede Korkut Hikayeleri, devreye sokulacak en etkili materyaller arasında gösterilebilir.
Tabi hikayelerin özelliklerine ve hikayelerdeki değerlere geçmeden önce Dede Korkut’un kim olduğu çocuklar tarafından anlaşılmalıdır. Tarihsel olarak yaşadığı ortaya konamayan ama Oğuz’un her zor işinde ona yetişen, söyledikleri ile ağırlığı olan, bütün Oğuzlarca saygı duyulan, bilgeler bilgesi bir kişi olduğu vurgulanmalı ve çocukların kafasındaki Dede Korkut imajı netleştirilmelidir.
Bütün Türk coğrafyasında dilden dile aktarılarak bugüne kadar ulaşan Dede Korkut’un, okullarımızda “değerler” kavramı açısından verilebilecek en mümtaz şahsiyet olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Sözü, özü doğru, yol gösterici, söyledikleri anında yerine getirilen bir bilge kişi olarak Türk çocuklarının dünyasına girmesi gereken Dede Korkut, hikayeler vasıtası ile çocukların zihinlerine yerleştirilebilir.  Onu tasvir ederken kullanılacak ifadeler ve ortaya konacak tipleme, çocuklar açısından saygının yanında sevilen ve itaat edilen bir hüviyette ortaya konmalıdır.
DEVAMI YARIN...

DİĞER YAZILAR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Metruk Yapılara Polis Denetimi
Metruk Yapılara Polis Denetimi
Vali Şimşek Sevgi Çocuklarının Konuğu Oldu
Vali Şimşek Sevgi Çocuklarının Konuğu Oldu

https://maps.google.com/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.de/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.co.jp/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.it/url?q=http://www.genciskenderun.com https://images.google.es/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.fr/url?q=http://www.genciskenderun.com https://images.google.fr/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.it/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.co.uk/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.com.br/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.nl/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.com.au/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.pl/url?q=http://www.genciskenderun.com https://maps.google.ca/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.co.in/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.at/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.ch/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.se/url?q=http://www.genciskenderun.com https://images.google.com.tw/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.be/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.cz/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.se/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.fi/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.co.id/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.ro/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.pt/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.com.tr/url?q=http://www.genciskenderun.com http://www.tc.faa.gov/content/leaving.asp?extlink=http://www.genciskenderun.com