buy tiktok views
NEDEN ÖNCE ÜLKE VE ÜLKÜ?
Gazi KARABULUT

NEDEN ÖNCE ÜLKE VE ÜLKÜ?

Bu içerik 1674 kez okundu.

“İnsanlık ailesi, yeryüzünde yaşayan bütün insanlar, milletler denilen ayrı ayrı üyelerin bir araya gelmesinden meydana gelir. Bir insan, insan olmak isterse, insanlığa hizmet etmek isterse, evvela kendi milletine hizmet etmeli, kendi milletini yükseltmeye, kendi milletini mutlu kılmaya çalışmalıdır…. İnsan yetiştiği toprağın, yetiştiği milletin iyiliğini, saadetini ve şerefini temin etmelidir. Bunu yaptığı takdirde, o millet insanlığın bir parçası olduğu için dolayısıyla insanlığa da hizmet etmiş olur.”  (1)

Türk’ün son Başbuğ Alparslan Türkeş, Ülkücülüğü anlattığı ve “Ülkücüyüz” diye başlayan paragrafta ifade ettiği yukarıdaki tespit oldukça önemlidir. Ülkemizin bugün içine düşürülmeye çalışıldığı kaos ortamına ve dünden bugüne gerçekleştirilmeye çalışılan ihanetlerin temeline baktığımızda; müsebbiplerin, varlıklarını milletine ve topraklarına değil de taşeron anlayışlara ram ettikleri ortaya çıkmaktadır. Ki bunlardan en acısı olarak karşımıza çıkan 15 Temmuz ihaneti de Okyanus Ötesinden de gelse, içerden beslenen taşeron yapılar da olsa devlet ile hesaplaşmayı veya devleti küresel güçlerin kontrolünde yönetmeyi hedefledikleri açıkça ortaya çıkmıştır. Tarih boyunca devlet içine yuvalanmış veya açıkça devlet ile milli yapılarla mücadele eden örgütler her bulduğu fırsatta isyana kalkışmıştır. Adları değişmiş ama gayeleri hiç değişmemiştir.

Yine Başbuğ’un,18 Mayıs 1974 yılında Ortadoğu Gazetesinde yayınlanan, Ankara’daki bir konferansında ortaya koyduğu şu tespiti, ülkünün ve milli birliğin önemi adına oldukça kayda değer bir tespit olarak karşımıza çıkmaktadır.

“Milletlerin güç kaynağı; inanç, ülkü ve iman sahibi olmalarıdır. İnançsız ve ülküsüz topluluklar ruhsuz ceset yığınından farksızdırlar. Aynı inanç, iman ve ülkünün etrafında birleşen topluluklar her güçlüğü yener.”(2)

Evet, gayr-i milli yapılar, milli ülkülerden uzak yaklaşımlar; devletin, milletin asli hedeflerinden sapmasına sebep olmaya çalışırlar.

Bunu başarabilmek için de milli kimliğimiz taarruza uğramış ve kimliksizlik cemiyet içerisinde sarsıntıya sebep olmuştur.

“Nitekim kimlik bir milletin direniş mücadelesindeki en kuvvetli askerleridir. Kimliksizlik ise vatanın da milletin de devletin de erimesi, yok olması bitmesi demektir. Öyleyse milletimizi millet yapan değerlerimizin vazgeçilmez kırmızı çizgilerimiz olduğu bütün Türkler tarafından iyi anlaşılmalı ve geleceğimizi bu temel üzerine inşa etmeliyiz.”(3)

İşte o kimlik Türk kimliğidir. Türk kimliğinin temeli de ülkü şuuru ile mümkündür.

Ülkü şuuruna sahip olan anlayış, milletinin sıkıntıya düştüğü her demde çözüm üreten ve onu yarınlara taşıyan bir tavır sergilemiştir.

Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu’nun Milliyetçilik, Ülkücülük, Aydınlar kitabındaki 1970li yıllara ait şu tespiti ülkü şuurunu gayet güzel izah etmektedir.

“Cemiyetimizin bugünkü durumuna bakarsak, bir dağ silsilesini andıran tarihimizin çöküntü kısmanda bulunduğumuzu fark ederiz. Bu, tabii, çok üzücü bir haldir. Türk tarihini iyi bilmeyenleri ve milletimizi tanımayanları ümitsizlikle kahredebilir. Fakat tarihimizin akışını bilenler için, bu çöküntü yeni bir yükselişin, yeni bir zirvenin müjdecisidir. Nasıl “kul sıkılmayınca Hızır yetişmez” ise, Türk Milleti de büyük bir sıkıntıya düşmeyince, ülkücüler görülmemektedir. Bunun yakın tarihimizdeki örneği Kurtuluş Savaşı, uzakta örneği de Göktürk Devleti’nin kuruluş ve yükseliş hadisesidir. Son örneği ise, birçok resmi sorumlu ve vazifeli Türk Devleti’nin yıkılışına seyirci kalırken, binlerce ülkücü gencin milli bir iç güdü ile büyük tehlikeyi sezip, hain düşmanların karşısına dikilmesidir. Bu kükreyiş bize gösteriyor ki, Türk Milleti binlerce ülkücünün omuzları üstünde yeni zirvelere doğru yükselmektedir.”(4)

 

İşte bunun için önce ülke önce ülkü…

Önce Ülke Önce ülkü, çünkü “Türklük guru ve şuuru İslam ahlak ve fazileti” anlayışı o ülkünün esasını teşkil eder.

Önce Ülke Önce ülkü, çünkü yaşadığımız topraklara ve mensup olduğumuz millete karşılıksız sevgi bunu gerektirir.

Önce Ülke Önce ülkü diyoruz çünkü Türk milletinin her ferdini, hiç birini diğerinden ayırmadan, ihanet içinde olmayan ve başka milletlerin özlemini duymayan her Türk evladı ile milli birlik ve beraberlik arzusundayız. Milli bir şuurun sevdasındayız.

KAYNAKLAR:

·         (Bahar İlhan, Başbuğ Türkeş ve Dokuz Işık, syf, 164, Kamer Yayınları, 2016)

·         ( TURHAN Metin, Başbuğ Türkeş, syf, 45, Kripto Yayınları, 2014)

·         (KARABULUT Gazi, Ülküler, Syf,52 Berikan Yayınları, 2016)

·         (HACIEMİNOĞLU Necmettin, Milliyetçilik-Ülkücülük-Aydınlar, Töre-Devlet Yay. 1975)

DİĞER YAZILAR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Metruk Yapılara Polis Denetimi
Metruk Yapılara Polis Denetimi
Vali Şimşek Sevgi Çocuklarının Konuğu Oldu
Vali Şimşek Sevgi Çocuklarının Konuğu Oldu

seks shop | seks shop | seks shop | istanbul seks shop | istanbul seks shop | istanbul sex shop | sex toys istanbul diyarbakir escort sex shop denizli escort denizli escort iskenderun escort izmir escort gebze escort pornocu hako