T.C. NİĞDE VALİLİĞİ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

T.C. NİĞDE VALİLİĞİ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Bu içerik 74 kez okundu.
İlan Hakkında
 
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU İÇERİSİNDE BULUNAN BÜFE İŞLETMECİLİĞİ 01.08.2019 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 10.30’DE AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE l(BİR) YILLIĞINA İHALE YOLUYLA KİRAYA VERİLECEKTİR.
İHALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI MUHASEBE SERVİSİNDE YAPILACAK OLUP, İHALE İLE İLGİLİ DOKÜMAN VE DİĞER BİLGİLER GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SERVİSİNDEN TEMİN EDİLECEKTİR.
İLGİLİLERİNE İLANEN DUYRULUR.
 
 
İhale Konusu Yerin Adı Niğde Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğüne Bağlı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İçerisindeki Kafeterya  ve Büfe
İşin Niteliği Niğde Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğüne Bağlı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İçerisindeki Kafeterya  ve Büfenin Kiraya Verilmesi
Muhammen Bedeli-Bütçesi 6.011,92-TL  (AltıbinonbirTürkLirasıDoksanikiKuruş)
İhale Süresi 1 (Bir) Yıl 
Geçici Teminat (%10) 601,20-TL (AltıyüzbirTürkLirasıYirmiKuruş)
İhale Usulü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Madde Açık İhale Usulü İle
Şartname Bedeli 50,00 TL
İhale Tarihi ve Saati 01.08.2019 Saat 10.30
 
   
İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
 
Niğde Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğünce 01.08.2019 Perşembe günü saat 10.30 da İl Müdürlüğümüze Bağlı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İçerisindeki Kafeterya ve Büfenin Kiraya Verilmesi İşi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.maddesine göre “Açık İhale Usulü” ile ihale edilecektir.
İhale için teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.
İhale Şartnamesi ve ekleri Niğde Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İhale Servisi Süleyman fethi Cd. Dışarı Camii Sk. No: 18 51200 NİĞDE adresinde görülebilir ve 50-TL ücret karşılığı satın alınabilir. 
İhale doküman bedeli Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü T.C Ziraat Bankası Niğde Şubesi TR 25 0001 0017 4588 4133 78-5002 nolu hesabına yatırılacaktır.
İhale 01.08.2019 Perşembe günü saat 10.30’da Niğde Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Süleyman fethi Cd. Dışarı Camii Sk. No: 18 51200 NİĞDE adresinde yapılacaktır.
 
İhaleye katılabilmek için ihale komisyonunca istenen belgeler:
Gerçek kişiler;
a) İhaleye katılacağına dair dilekçe
b) % 10 geçici teminat(muhammen bedel üzerinden)
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Tebligata yarar adres beyanı
e) Şartname alındı makbuzu
f) İstekli adına katılıyor ise vekâletname
g)Adli Sicil Kaydı 
h)İdari ve teknik şartnamede belirtilen hususları kabul ettiğine dair taahhütname
Tüzel Kişiler;
a) İhaleye katılacağına dair yazı
b)% 10 geçici teminat(muhammen bedel üzerinden)
c) Tebligata yarar adres beyanı
d) Şartname alındı makbuzu
e) İstekli adına katılıyor ise vekâletname ve noter tasdikli imza beyanı
f) Şirket Sahibinin Adli Sicil Kaydı ve noter tasdikli imza beyanı
g)Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi
h)Mevzuatı Gereği Kayıtlı Olduğu Ticaret Ve/Veya Sanayi Odası Ya Da Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Belgesi
ı)İdari ve teknik şartnamede belirtilen hususları kabul ettiğine dair taahhütname
İLAN OLUNUR.
Basın No: 338
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Metruk Yapılara Polis Denetimi
Metruk Yapılara Polis Denetimi
Vali Şimşek Sevgi Çocuklarının Konuğu Oldu
Vali Şimşek Sevgi Çocuklarının Konuğu Oldu

https://maps.google.com/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.de/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.co.jp/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.it/url?q=http://www.genciskenderun.com https://images.google.es/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.fr/url?q=http://www.genciskenderun.com https://images.google.fr/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.it/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.co.uk/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.com.br/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.nl/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.com.au/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.pl/url?q=http://www.genciskenderun.com https://maps.google.ca/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.co.in/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.at/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.ch/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.se/url?q=http://www.genciskenderun.com https://images.google.com.tw/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.be/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.cz/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.se/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.fi/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.co.id/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.ro/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.pt/url?q=http://www.genciskenderun.com https://www.google.com.tr/url?q=http://www.genciskenderun.com http://www.tc.faa.gov/content/leaving.asp?extlink=http://www.genciskenderun.com