buy tiktok views

T.C. NİĞDE BELEDİYESİ GAYRİMENKULÜN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE İLANI

T.C. NİĞDE BELEDİYESİ GAYRİMENKULÜN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE İLANI
Bu içerik 299 kez okundu.
İlan Hakkında

 

       Madde 1) Aşağıda adresi, mahallesi, cinsi, nosu, m2 si ve muhammen bedeli yazılı gayrimenkuller ; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun  45.   maddesi gereğince Açık Teklif Açık Artırma usulüyle 3(Üç) yıl süreyle  kiraya verilecektir.

 

SIRA NO

GAYRİMENKUL ADRESİ

NO

CİNSİ

M2

KDV

MUHAMMEN BEDELİ (TL)

%3 GEÇİCİ TEMİNAT(TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

 

1

İlhanlı Mahallesi Çevre Yolu Caddesi  No:17/1 Kamyon Garajı

1

Lastikci

42

Hariç

4.000,00

120,00

25/06/2019

14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

İlhanlı Mahallesi Çevre Yolu Caddesi  No:17/1 Kamyon Garajı

2

Oto Yıkama

35

Hariç

4.000,00

120,00

25/06/2019

14:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

İlhanlı Mahallesi Çevre Yolu Caddesi  No:17/1 Kamyon Garajı

3

Dükkan

35

……

4.000,00

120,00

25/06/2019

14:10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

İlhanlı Mahallesi Çevre Yolu Caddesi  No:17/1 Kamyon Garajı

4

Dükkan

35

……

4.000,00

120,00

25/06/2019

14:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

İlhanlı Mahallesi Çevre Yolu Caddesi  No:17/1 Kamyon Garajı

5

Dükkan

35

……

4.000,00

120,00

25/06/2019

14:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

İlhanlı Mahallesi Çevre Yolu Caddesi  No:17/1 Kamyon Garajı

6

Dükkan

35

……

4.000,00

120,00

25/06/2019

14:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

İlhanlı Mahallesi Çevre Yolu Caddesi  No:17/1 Kamyon Garajı

7

Büfe

26

Hariç

3.000,00

 90,00

25/06/2019

14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

İlhanlı Mahallesi Çevre Yolu Caddesi  No:17/1 Kamyon Garajı

8

Lokanta

85

Hariç

6.000,00

180,00

25/06/2019

14:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

İlhanlı Mahallesi Çevre Yolu Caddesi  No:17/1 Kamyon Garajı

10

Dükkan

35

……

4.000,00

120,00

25/06/2019

14:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

İlhanlı Mahallesi Çevre Yolu Caddesi  No:17/1 Kamyon Garajı

11

Dükkan

35

……

4.000,00

120,00

25/06/2019

14:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

İlhanlı Mahallesi Çevre Yolu Caddesi  No:17/1 Kamyon Garajı

12

Dükkan

35

……

4.000,00

120,00

25/06/2019

14:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

İlhanlı Mahallesi Çevre Yolu Caddesi  No:17/1 Kamyon Garajı

13

Dükkan

35

……

4.000,00

120,00

25/06/2019

14:55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

İlhanlı Mahallesi Çevre Yolu Caddesi  No:17/1 Kamyon Garajı

14

Dükkan

35

……

4.000,00

120,00

25/06/2019

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

İlhanlı Mahallesi Çevre Yolu Caddesi  No:17/1 Kamyon Garajı

15

Dükkan

42

……

4.000,00

120,00

25/06/2019

15:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 2) Gayrimenkullerin  kiralama ihalesi 25/06/2019  tarihine  rastlayan  Salı  günü  hizalarında yazan saatlerde  Belediye Sarayı 2. Kat Belediye Meclis Salonunda teşekkül edecek  Belediye   Encümeni  huzurunda  Açık  Teklif  Açık  Artırma  usulü  ile   yapılacaktır.

            Madde 3) İhaleye katılmak isteyenler; 25/06/2019  Salı   günü saat 12:30  a  kadar   aşağıda yazılı belgeleri ve % 3 geçici teminatı Vakıflar Bankası Niğde Şubesi TR 530001500158007296811669  Nolu    Niğde Belediyesi hesabına ödeyip, Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Gerçek Kişiler

 1.  İhaleye katılacağına dair dilekçe
 2.  Niğde Belediye Başkanlığına hitaben işin adına alınmış %3 tutarında geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu
 3.  Nüfus cüzdan fotokopisi
 4.  Niğde Belediyesinden alınacak borç ilişiksizlik belgesi
 5.  İhale şartnamesinin alındığına dair tahsilat makbuzu
 6.  Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
 7. Noter onaylı  imza sirküleri
 8. İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
 9. Kamu İhale Kurumundan yasaklı olmadığına dair taahhütname

 

 

 

Tüzel Kişiler

 1. İhaleye katılacağına dair dilekçe
 2. Niğde Belediye Başkanlığına hitaben işin adına alınmış %3 tutarında geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu
 3. Ticaret Sicil Müdürlüğünden  alınacak tebligata yarar adres beyanı
 4. Niğde Belediyesinden alınacak borç ilişiksizlik belgesi
 5. İhale şartnamesinin alındığına dair tahsilat makbuzu
 6.   Kamu İhale Kurumundan yasaklı olmadığına dair taahhütname
 7. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu  Ticaret ve  Sanayi Odasın veya Meslek Odası belgesi
 8. İhaleye Tüzel Kişilik adına katılacaklarda, Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren  ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı sureti.
 9. İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ile imza sirküleri.

            l)     İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

           j) Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı, ayrı  belgelerle Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

            Yukarıda istenen belgelerden bir veya bir kaçının eksik olması halinde ve belirtilen saatten sonraki müracaatlar kabul edilmez. Bu gibi durumda olan istekli ihaleye katılamaz.

Madde:4). Posta ile yapılacak müracaatlar geçerli sayılacak, faks ile yapılacak müracaatlar geçersizdir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz.Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.Posta ile yapılan teklif son teklif sayılacaktır.

Madde:5) İhale ile ilgili şartname özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla tasdikli örnekleri mesai saatleri içerisinde 100-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden  temin edilebilir ve idarede bedelsiz görülebilir. Şartname bedeli yatırmayanlar ihaleye katılamazlar.

Madde:6) İhale şartnamesinde bulunmayan hususlar hakkında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

Madde:7) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde tam yetkilidir.

İlanen Duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Metruk Yapılara Polis Denetimi
Metruk Yapılara Polis Denetimi
Vali Şimşek Sevgi Çocuklarının Konuğu Oldu
Vali Şimşek Sevgi Çocuklarının Konuğu Oldu

seks shop | seks shop | seks shop | istanbul seks shop | istanbul seks shop | istanbul sex shop | sex toys istanbul diyarbakir escort sex shop denizli escort denizli escort iskenderun escort izmir escort gebze escort pornocu hako