Advert

istanbul escort istanbul escort porno izle mersin escort bayan

KAYSERİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

KAYSERİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Bu içerik 23757 kez okundu.
İlan Hakkında

DUYURU

KAYSERİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

 

 

            Mülkiyeti Şirketimize ait aşağıda İli, İlçesi, Pafta, Ada ve Parsel numarası ile yüzölçümü, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı taşınmazların kapalı zarf-açık artırma ihale usulü ile ayrı ayrı satışı yapılacaktır.

    1) İhalenin yapılacağı yer: Kayseri PTT Başmüdürlüğü Farabi Cad. No:5 38102 Melikgazi/KAYSERİ adresinde olup,telefon no: 0 352 235 80 05 Fax:0 352 223 27 17 dır.

    2)  İhale konusu taşınmazlara ait ihale şartnamesi Kayseri PTT Başmüdürlüğünde çalışma saatleri içerisinde incelenebilir. İhaleye ait Şartnameler her taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere 75,00 TL karşılığı Kayseri PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale şartnamelerini satın almaları zorunludur. Diğer hususlar İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.

   3)İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte (satın almayı istedikleri taşınmaz için aşağıdaki tabloda belirtilen) geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ikametgah senedi, tebligat için adres beyanı, nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişilerde ise 2017 yılı içerisinde alınmış kayıtlı bulunduğu oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri ve İdaremizce verilecek olan her sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç ihale günü saat 10:00’a kadar Kayseri PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğüne teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç tapu masrafı vb. diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.

   4)  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 gündür.

   5) Taşınmazların satışı ile ilgili ihale 13/04/2017 (Perşembe gün) ve saat 10:00’da Kayseri PTT Başmüdürlüğünde yapılacaktır. İhalede listedeki sıra takip edilecektir.

    6)Taşınmazlara ait tapu bilgileri ile muhammen bedeller ve geçici teminat bedelleri ağıdaki tabloda yer almaktadır.

    7) Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

 

İlan olunur.

 

 

Sıra

 İli

İlçesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

        (m²)

Muhammen Bedel

(TL)

Geçici Teminat Miktarı

(TL)

1

Niğde

Ulukışla

 

29.30.U.a

29

12

970,99

465.000,00

13.950,00

2

Niğde

Çiftlik

 

L32.10b3d

149

15

670,91

77.000,00

2.310,00

 

sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop vibrator izmir sex shop izmir sex shop ankara sex shop ankara sex shop antalya sex shop sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Metruk Yapılara Polis Denetimi
Metruk Yapılara Polis Denetimi
Vali Şimşek Sevgi Çocuklarının Konuğu Oldu
Vali Şimşek Sevgi Çocuklarının Konuğu Oldu