Advert

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN
Bu içerik 149 kez okundu.
İlan Hakkında

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti İl Özel idaresine ait İlimiz Altunhisar İlçesi Ulukışla Köyü 989 nolu ( 29.400,00 m2 ) parselde kayıtlı Sondaj Kuyusu Kavaklık ve Tarla ( Sulu) vasıflı taşınmaz 3 yıl müddetle kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

Kiraya verilecek taşınmazın yıllık tahmini kira bedeli 8.300,00.-TL olup, geçici teminat 3 yıllık tahmini kira bedelin %3’ü 747,00.-TL dir.

İhale 02.05.2019 Perşembe günü saat 11.10’da Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE ) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE ) adreslerinde görülebilir ve 50,00-TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye iştirak edecek olan;

Gerçek Kişiler;

1-) Kanuni ikametgah Belgesi ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

2-) Noter onaylı imza sirküleri,

3-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4-) Niğde İl Özel idaresine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

5-) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi.

6-) İhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL’lik banka makbuzu.

7-) Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış 747,00.-TL geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu,

Tüzel Kişiler;

1-)İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter onaylı suretini,

2-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

3-) İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri,vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ile imza sirküleri,

4-) Niğde İl Özel idaresine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

5-) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi.

6-) İhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL’lik banka makbuzu,

7-) Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış 747,00.-TL geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubunu ibraz etmek suretiyle 02.05.2019 Perşembe günü belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

Basın No: 187

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Metruk Yapılara Polis Denetimi
Metruk Yapılara Polis Denetimi
Vali Şimşek Sevgi Çocuklarının Konuğu Oldu
Vali Şimşek Sevgi Çocuklarının Konuğu Oldu

alsancak escort buca escort bornova escort izmir rus escort izmir escort antalya escort escort antalya escort izmir izmir escort bayanlar antalya rus escort antalya escort bayanlar acıpayam escort babadağ escort baklan escort bekilli escort bozkurt escort buldan escort denizli escort honaz escort kale escort merkezefendi escort pamukkale escort serinhisar escort tavas escort denizli escort bayan hatay escort iskenderun escort