Advert

istanbul escort istanbul escort porno izle mersin escort bayan

T.C. NİĞDE İCRA DAİRESİ 2018/20457 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.  NİĞDE  İCRA DAİRESİ  2018/20457 ESAS  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bu içerik 168 kez okundu.
İlan Hakkında

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Niğde İl, Merkez İlçe, 204 Ada, 16 Parsel, KİLEDERE (HÜRRİYET ) Mahalle/Köy, Hüyük Mevkii, Kıymet takdirine konu olan Niğde İli Merkez İlçesi204 ada 16noluparselimevcut hudutları zemine aplike edilmiş olup, paftası ile sınırları birbirine aynen uymaktadırTaşınmaz üzerinde Tarım Reformu Gen. Müd. 3083 sayılı yasanın 13 md. ve 3083 sayılı yasanın uyg. yönt. 24. md. şerhleri mevcuttur. .Bölge de3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında arazi toplulaştırma çalışması yapılmıştır.3. Askısı tamamlanan yeni parseller arazi sahiplerine teslim edilmiş, fakat tescil işlemleri henüz yapılmamıştır. Bu durumda eski parsellerin yerine yeni oluşan parsellerin zeminde kullanımları görülmektedirDeğer tespitine konu Niğde Merkez İlçesi KiledereKasabasıHürriyet Mahallesi 204 Ada 16noluparsel 2639,18m2 yüzölçümlü tarla vasfında olup;taşınmazda borçlulardanFerhat YILMAZ?ninTamhissesi bulunan, sulu tarım arazisidir. Taşınmazın üzerinde muhdesat yoktur.Değer tespitine konu taşınmazın gelir metodunagöre dekarı 10.591,00TL.den toplam değerinin27.952,00TL,dir,

Adresi: Niğde Merkez Kiledere Kasabası Hürriyet Mah. 204 Ada 16 Parsel Tarla TaşınmazMerkez / NİĞDE

Yüzölçümü: 2.639,18 m2   Kıymeti: 27.952,00 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü: 19/02/2019 günü 10:35 - 10:40 arası 2. Satış Günü: 19/03/2019 günü 10:35 - 10:40 arası

Satış Yeri: NİĞDE ADLİYESİ ZEMİN KAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Niğde İl, Merkez İlçe, 226 Ada, 10 Parsel, KİLEDERE (HÜRRİYET ) Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, Niğde İli Merkez İlçesi Kiledere Kasabası 226 Ada 10 noluParsel tapu kaydında Kağirev ve Arsası olarak kayıtlıdır. Alanı 2106,00 m²?dir. Borçlunun hissesi ¼ olup hissesine düşen miktar 659,795 m²?dir.Taşınmaz üzerinde garaj, tek katlı ev ve 2 katlı iki adet ev bulunmaktadır. Garaj betonarme kolon, tabliye ve briket duvarlıdır. Kapı ve pencere yoktur. Alanı 155,00m²?dir.2-Tek KatlıEv:Yığma kagir yapıda 130,00m² alana sahip evin kapıları ahşap pencereleri kısmen PVC kısmen iptidai akşaptır.Ev betonarme tabliye ile örtülüdür.2 Katlı 2 Ev: Yığma kagir ve betonarme karma yapıdadır. Evler toplam alanı 520,00m² tir. Kapıları ahşap pencereleri PVC dir.Evler betonarme tabliye ile örtülüdür.Evler soba ile ısınmaktadır. Kiledere 226 Ada 10 noluParselKağirev ve Arsası üzerinde bulunan yapıların Toplam Değeri: Garaj+ Tek KatlıEv+ 2 Katlı 2Ev+Zemin= 41.180,00+19.188,00+282.880,00+42.120,00=385.368,00TL Borçlunun ¼ Hisse Bedeli:96.342,00 TL?dirTaşınmaz tapu kaydında Tarım Reformu Gen. müd. 3083 sayılı yasanın 13. md. gereğince kısıtlı şerhi ve 3083 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinin 24. md. göre toplulaştırma alanına alındığına dair şerh mevcuttur. TAŞINMAZIN BORÇLUNUN HİSSESİNE DÜŞEN SADECE 1/4 HİSSESİ SATIŞA KONU EDİLECEKTİR.

Adresi: Niğde ili merkez ilçe kiledere kasabası 226 ada 10 parselYüzölçümü: 2.106 m2  (yüzölçümün tamamı )

İmar Durumu: imar planı içerisindedir.Kıymeti: 96.342,00 TLKDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü: 19/02/2019 günü 10:50 - 10:55 arası 2. Satış Günü: 19/03/2019 günü 10:50 - 10:55 arası

Satış Yeri: NİĞDE ADLİYESİ ZEMİN KAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/20457 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/01/2019

 

  

 

 

sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop vibrator izmir sex shop izmir sex shop ankara sex shop ankara sex shop antalya sex shop sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Metruk Yapılara Polis Denetimi
Metruk Yapılara Polis Denetimi
Vali Şimşek Sevgi Çocuklarının Konuğu Oldu
Vali Şimşek Sevgi Çocuklarının Konuğu Oldu

izmir escort bayan antalya escort alsancak escort buca escort bornova escort gaziemir escort izmir rus escort izmir escort> mersin escort mersin escort bayan www.luksizmir.com